From BlenderWiki

Jump to: navigation, search

Skript je program, který je napsán v jazyku Python, jenž běží pod Blenderem a volá rutiny Blenderu, a tak vytváří novou funkcialitu. Jelikož je Python oblíbeným interpretačním jazykem, může být použit k rozšíření funkcionality Blenderu s širokým polem působnosti. Uživatelé z celého světa napsali stovky skriptů a tato sekce Blender wiki se pokouší katalogizovat a zdokumentovat tyto skripty a poskytnout uživatelům informace, jak je efektivně využít.

Hlavní sekce skriptů

Zde jsou dvě hlavní části dokumentace o Blender skriptech:

  • Skripty/Manuál: informace pro uživatele & indexovaný katalog.
  • Skripty/Katalog: obsáhlý seznam skriptů seskupený dle funkčnosti s odkazem na stránky skriptů.

Zde si můžete vyhledat potřebný skript a stáhnout si jej.

Spouštění skriptů

Jsou několik způsobů, jak spustit skript:

Příkazová řádka (Command Line)
Uvnitř Blenderu
V Blenderu použijete Text Editor k nahrání .py souboru, a poté File->Run Python Script
Nabídka skriptů (Scripts Menu)
Pokud je skript zaregistrován v nabídce Blenderu a umístěn ve složce Python Script, nastavené ve vašem User Preferences, můžete přepnout jedno okno na Scripts window, a zde příslušný Python skript spustit z vyskakující nabídky.