From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Modificatorul Smooth

Mode: Orice mod

Panel: Modifiers (contextul Edit, F9)

Descriere

Acest modificator netezeşte o reţea aplatizând unghiurile dintre feţele adiacente din ea, ca şi butonul Smooth din contextul Editing, caseta Mesh Tools. Netezirea se face fără a subîmpărţi reţeaua – numărul de noduri rămâne acelaşi.

Acest modificator nu este limitat doar la netezire. Factorul de control poate fi configurat între valorile [0.0, 1.0] (incluzând valori negative), lucru care duce la deformări interesante, care depind de reţeaua deformată.

Opţiuni

Modificatorul Smooth.
X, Y, Z
Butoane de comutare pentru a activa/dezactiva modificatorul după direcţiile axelor X, Y şi/sau Z.
Factor
Factorul de control al domeniului netezimii. Intervalul de netezire de la 0.0 la 1.0 (0.0: dezactivat, 0.5: la fel ca butonul Smooth, 1.0: maximum). Alternativ, valorile din afara intervalului (peste 1.0 sau sub 0.0) vor deforma reţeaua.
Repeat
Numărul de iteraţii de netezire, echivalent cu apăsarea butonului Smooth de mai multe ori.
VGroup
Numele unui grup de noduri, pentru a restricţiona efectul doar la acel grup. Aceasta permite netezirea selectivă, în timp real, prin pictarea de greutăţi pe noduri.

Exemple

Exemple de modificatori Smooth.
Opţiunea Repeat este setată la 5 pentru toate modelele, dar fiecare dintre ele are o valoare diferită pentru Factor. De la stânga la dreapta:
Sus (netezire): 1) Suzanne normală (la fel ca la Factor: 0.0); 2) Factor: 0.5; 3) 1.0; 4) 2.0.
Jos (distorsionat): 1) Factor: -0.3; 2) -0.6; 3) -1.0.
Cele trei modele din rândul de jos au for subîmpărţite de două ori pentru a arăta mai bine.