From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.


Konsola systemowa(terminal)

Konsola systemowa jest to oddzielne okno uruchamiane przy starcie programu. Wyświetla ona komunikaty o operacjach wykonywanych przez Blendera i o ewentualnych błędach. Jeśli w trakcie pracy w programie zdarzy się jakiś błąd to okno konsoli systemowej wskaże nam możliwą przyczynę.


Windows 2000/Xp/Vista/7

Kiedy Blender jest uruchamiany przez system operacyjny Microsoft Windows, konsola systemowa jest uruchamiana jako osobne okno na pulpicie, a następnie przy założeniu, że spełnione są odpowiednie warunki, uruchamia się główne okno aplikacji Blender.

Ten zrzut ekranowy pokazuje nam dwa okna w Windows XP:

Konsola systemowa i okno główne aplikacji.

Konsola systemowa może być nie widoczna ponieważ:

  • zakrywa je okno aplikacji. Jeśli tak się stało należy na pasku narzędziowym Windows odnaleźć ikonę konsoli systemowej i kliknąć myszką.
  • okno zostało zminimalizowane. W tym wypadku należy postąpić tak jak powyżej.

Linux

Blender uruchomiony pod Linuxem może mieć widoczną konsolę systemową(w linuxie "terminal") na pulpicie jeśli tylko program zostanie uruchomiony właśnie w niej.

Wiele różnych dystrybucji Linuxa posiada Blendera w specjalnie przygotowanych paczkach gotowych do instalacji. Kiedy Blender jest zainstalowany w ten sposób ikona jest zwykle również zainstalowana w menu linuxa, które pozwala na uruchamianie Blendera przez kliknięcie ikony zamiast wpisywania komend w okno terminala. Po uruchomieniu programu przez wybranie go w menu a nie przez terminal, okno konsoli prawdopodobnie nie będzie widoczne.

To zdjęcie pokazuje terminal, z którego Blender jest uruchomiony:

Blender w Linuxie wraz z terminalem
Blender3D FreeTip.gif
Zamykanie konsoli systemowej
Konsola systemowa(terminal) musi być otwarta jeśli pracujemy w Blenderze. Zamknięcie jej powoduje, że program również się zamyka. UWAGA: Blender nie ostrzega o zamknięciu więc nie zapisane dane będą utracone.


Konsola systemowa - powiadomienia i błędy

Konsola systemowa może wyświetlać komunikaty o czynnościach jakie wykonuje Blender po informacje o błędach jakie wystąpiły w programie. Niektóre błędy mogą powodować zawieszenie programu, a tym samym jego wyłączenie stąd należy pamiętać o częstym zapisywaniu projektu aby nie utracić danych. Pochodzenie błędów może być różne, od błędów wewnętrznych programu po zewnętrzne, związane z korzystaniem wtyczek które blender wykonuje.