From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Menu

Menu wywoływane spacją

Blender zawiera wiele menu, z których każde jest dostępne jest zarówno z okna nagłówka lub bezpośrednio w lokalizacji myszy poprzez użycie skrótów klawiszowych bądź naciśnięcie RMB Template-RMB.png na obramowaniu okna, przycisku lub gdziekolwiek na ekranie. Menu kontekstowe będą wyświetlane jeżeli jest dostępne dla tego elementu interfejsu.

Dodatkowo menu z dostępem do wszystkich poleceń Blendera jest dostępne po naciśnięciu Space (na zdjęciu). Wystarczy zacząć wpisywać nazwę polecenia, które potrzebujesz, a Blender dynamicznie znajdzie pasujące elementy. Gdy lista jest wystarczająco zawężona kliknij LMB Template-LMB.png na wybranym poleceniu lub wybierz je za pomocą i i wybierz za pomocą ↵ Enter.

Jeśli chcesz mieć stare menu narzędziowe z wersji 2.4x, możesz dodać wtyczkę 3D View: Dynamic Spacebar Menu, którą możesz zainstalować z zakładki Addons (Wtyczki) w oknie User Preferences (Preferencje Użytkownika).

Czytaj więcej o instalacji wtyczek »

Niektóre menu są zależne od kontekstu, więc są one dostępne tylko w określonych sytuacjach. Na przykład: specials menu (W) jest dostępne tylko w widoku 3D, kiedy Edit Mode (Tryb Edycji) jest aktywny.

Podczas używania Blendera bądź świadom jaki tryb jest włączone i jaki typ obiektu jest zaznaczony. To pomaga w zapamiętaniu skrótów klawiszowych

Blender3D FreeTip.gif
Menu w Mac'u
Ponieważ Blender nie używa standardowego menu systemowego, więc jeśli używasz Maca, to prawdopodobnie masz zbędny pasek menu na górze. Aby go usunąć zobacz ten post na Macworld, ale pamiętaj, że jest to nieco skomplikowane. Alternatywnie uruchom Blendera na pełnym ekranie z ostatniego przycisku w nagłówku okna informacji (zazwyczaj w górnej części układu ekranu).
Contents