From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.
Prosty niewygładzony obiekt

Jak dowiedziałeś się z poprzednich sekcji, poligony są kluczowe w Blenderze. Większość obiektów jest reprezentowana przez poligony a zakrzywione obiekty są często przybliżeniami w postaci siatki poligonów. Kiedy renderujesz obraz, możesz zauważyć, że poligony wyglądają jak zbiór małych płaskich powierzchni. Zobacz(Prosty niewygładzony obiekt).

Czasami jest to pożądany efekt, ale najczęściej chcemy aby nasz obiekt wyglądał ładnie i gładko. Ten dział pokaże cie jak wygładzić obiekty i jak zastosować filtr AutoSmooth by łatwo i szybko połączyć wygładzone i płaskie poligony w jednym obiekcie.

Link and Materials

Narzędzie wygładzania może być aktywowane na dwa sposoby. Prostszy sposób to nadać całemu obiektowi wygładzenie lub kanciastość, poprzez zaznaczenie siatki obiektu w ObjectMode, przejsciu do przycisków Edycji (F9), i kliknięciu przyciskiu Set Smooth w panelu Link and Materials(en) pokazanym na (Link and Materials).

Przycisk nie pozostaje wciśnięty, wymusza przypisanie atrybutu "wygładzenia" każdemu face'owi w siatce. Teraz render obrazka (F12) powinien pokazać obrazek jak na (Całkowicie wygładzony).

Całkowicie wygładzony

Zauważ, że obrys obiektu jest ciągle kanciasty. Włączenie wygładzania nie modyfikuje geometrii siatki. Zmienia tylko sposób w jaki jest liczony cień na jej powierzchni, dając wrażenie gładkiej powierzchni. Kliknij przycisk Set Solid w tym samym panelu by przywrócić cieniowanie, które było pokazane na (Prosty niewygładzony obiekt) powyżej.

Obiekt w editmode z kilkoma zaznaczonymi face'ami.

Możesz także wybrać, które face'y mają być wygładzone przechodząc do Edit Mode obiektu używając ⇆ Tab, a następnie zaznaczając face'y i klikając przycisk Set Smooth (Obiekt w editmode z kilkoma zaznaczonymi face'ami.). Zaznaczone face'y są zaznaczone na żółto.

Gdy siatka jest w Editmode, tylko zaznaczone face'y otrzymają atrybut wygładzenia. Możesz uzyskać płaskie face'y (usunąć wygładzenie) w ten sam sposób, zaznaczając je i klikając przycisk Set Solid.

Może być ciężko uzyskać właściwe kombinacje wygładzonych i płaskich face'ów używając tylko powyższych technik. Chociaż są możliwe obejścia (takie jak cięcie części face'ów porzez zaznaczenie ich i wciśniecie Y), jest prostszy sposób by uzyskać połączenie wygładzonych i płaskich face'ów: użycie AutoSmooth.

Grupa przycisków AutoSmooth w oknie przycisków edycji.

Wciśnij przycisk AutoSmooth w panelu Mesh(en) w oknie przycisków (Grupa przycisków AutoSmooth w oknie przycisków edycji.) by określić, które z face'ów powinny być wygładzone na podstawie kątu między nimi. (Ten sam obiekt testowy z włączonym AutoSmooth). Kąty na modelu które są ostrzejsze niż te określone w polu Degr nie będą wygładzane. Wyższe wartości dają bardziej wygładzone powierzchnie, podczas gdy najniższe ustawienia dają dają wygląd kanciasty.


Tylko face'y ustawione jako smooth będą brane pod uwagę przez narzędzie AutoSmooth. Siatka lub jakikolwiek face oznaczony jako solid nie zmieni swojego cieniowania gdy jest włączony AutoSmooth. To daje cie dodatkową kontrolę nad tym, które face'y mają być wygładzone a które nie spośród tych które wygładził algorytm AutoSmooth.

Ten sam obiekt testowy z włączonym AutoSmooth