From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Edycja Proporcjonalna

Tryb: Edit Mode

Skrót: O / AltO / ⇧ ShiftO

Menu: Mesh → Proportional Editing

Gdy pracujesz z zagęszczonym modelem, może być trudno wprowadzić małe poprawki bez powodowania brzydkich grudek i fałd na powierzchni modelu. Kiedy napotkasz tego typu sytuację, użyj narzędzia edycji proporcjonalnej. Zachowuje się jak magnes płynnie zmieniając powierzchnie modelu, nie tworząc przy tym grud czy fałd. Zmienia nie tylko zaznaczone wierzchołki, ale także wierzchołki znajdujące się w zadanej strefie.

Opcje

Ikona Edycji Proporcjonalnej

Menu Edycji Proporcjonalnej jest dostępne w Trybie Edycji w nagłówku okna 3D

Off
Edycja proporcjonalna jest wyłączona, tylko zaznaczone wierzchołki będą zmieniane
On
Wierzchołki znajdujące się w określonym promieniu od wierzchołków zaznaczonych będą poddawanie zmianie
Connected
Wygodniejsze niż używanie samego promienia, proporcje są stosowane tylko do wierzchołków które łączą się z innymi w obrębie promienia. To znaczy że możesz łątwo stosować edycję proporcjonalną do wierzchołków w palcu ręki bez wpływania na inne palce. Chociaż wierzchołki są blisko siebie w przestrzeni to są daleko wzdłuż połączeń krawędziami w siatce.


Menu Falloff.
Falloff
Kiedy edytujesz możesz zmienić profil krzywej opadania wierzchołków używając zarówno menu Mesh → Proportional Falloff, ikony Menu Falloff. w nagłówku lub wciskając ⇧ ShiftO by wybrać z kilku różnych opcji.


Constant - No Falloff.
Linear Falloff.
Sharp Falloff.
Root Falloff.
Sphere Falloff.
Smooth Falloff.
Influence circle.
Oddziaływanie
Możesz zwiększać zmniejszać promień oddziaływania edycji przy użyciu kółka myszy Wheel Template-MW.png lub odpowiednio PageUp i PageDown. Jeśli zmieniasz promień punkty otaczające zaznaczenie dostosują odpowiednio swoje pozycje.


yyy dziwne ?

Przykłady

Zmień na widok z przodu (1 NumPad) i włącz przesuwanie G. Jeśli ciągniesz wierzchołek w górę zauważysz że bliskie mu wierzchołki są wyciągane razem z nim. Kiedy jesteś zadowolony z ułożenia wciśnij LMB Template-LMB.png by potwierdzić przemieszczenie. Jeśli nie podoba, anuluj operację i powróć do początkowego stanu siatki przy użyciu RMB Template-RMB.png lub klawisza Esc.

Możesz użyć narzędzia proporcjonalnej edycji do stworzenia wspaniałych efektów przy użyciu skalowania (S) i obracania (R), jak pokazano na Krajobraz uzyskany przy pomocy narzędzia Proporcjonalnej Edycji.

Krajobraz uzyskany przy pomocy narzędzia Proporcjonalnej Edycji

Połącz te techniki z vertex painting by stworzyć wspaniałe pejzaże. Końcowy render krajobrazu pokazuje rezultat edycji proporcjonalnej po dodaniu tekstur i oświetlenia.

Końcowy render krajobrazu