From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.


00%.png 25%.png 50%.png 75%.png 100%.png - voortgang vertalingen (0% - 100%)


Interactie in 3D

100%.png Introductie
Navigatie in de 3D ruimte
100%.png Introductie
100%.png Gebruik van het 3D View
00%.png Opties 3D view
00%.png Camera View (engels)
00%.png Lagen (engels)
100%.png Locaal of Globaal werken
Schetsen in 3D
25%.png Grease Pencil (Vetkrijt)
Manipulatie in de 3D ruimte
100%.png Introductie
00%.png Sneltoetsen (engels)
00%.png Manipulators (engels)
100%.png Gestures (Gebaren)
100%.png Vergrendelen van een as
00%.png Rotatiepunten (engels)
50%.png Proportioneel wijzigen
00%.png Transformatie orientaties (engels)
00%.png Transformatie eigenschappen (engels)


Data Systeem

Blender's bibliotheek en Data systeem
00%.png Scènes(engels)
00%.png Werken met Scènes (engels)
00%.png Het Outliner (overzicht) scherm (engels)
00%.png Appending (aanhaken) en Linking (verbinden) (engels)


Modelleren

Introductie (engels)
Objects
00%.png Objecten (engels)
00%.png Selecteren in Object Modus (engels)
00%.png Objecten bewerken (engels)
00%.png Booleaanse objecten (engels)
00%.png Groups (groepen) en Parenting (relaties) (engels)
00%.png Tracking (engels)
00%.png Duplicatie (engels)
00%.png DupliVerts:00%.png (engels)
00%.png DupliFaces:00%.png (engels)
00%.png DupliGroup:00%.png (engels)
00%.png DupliFrames:00%.png (engels)
Meshes (draadmodellen)
00%.png Meshes (engels)
00%.png Mesh Structuren (engels)
00%.png Mesh Primitieven (engels)
00%.png Mesh Smoothing (engels)
00%.png Selecten van Meshes (engels)
00%.png Basis Mesh Gereedschappen (engels)
00%.png Geavanceerde Mesh Gereedschappen (engels)
00%.png Edge en Face Gereedschappen (engels)
00%.png Snap naar Mesh (engels)
00%.png Vertex groepen (engels)
00%.png Weight Paint (engels)
00%.png Subdivision Surfaces (engels)
00%.png Multi Resoluation Mesh (engels)
00%.png SculptModel (engels)
00%.png Retopo (engels)
Curves (gebogen lijnen)
00%.png Curves (engels)
00%.png Curves Bewerken (engels)
00%.png Curves Deform (engels)
00%.png :Curves Taper (engels)
Surfaces (oppervlakken)
00%.png Surfaces (engels)
00%.png Surfaces Bewerken (engels)
00%.png Surfaces Skinning (engels)
Text (tekst)
00%.png Tekst bewerken (engels)
Meta Objecten
00%.png Meta Objecten (engels)
00%.png Meta Objecten bewerken (engels)
Scripts
00%.png Modelleer Scripts (engels)
Introduction to Shading

Blender uitbreiden

Introductie (engels)
Python Scripting
Pyhthon Scripts in Blender (engels)
Blender Python API
2.48 Python API(engels)
Python Scripts
Meegeleverde Scripts (engels)
Catalogus met alle Scripts (engels)
Plugins
Het Plugin-Systeem van Blender (engels)