From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Elejärjestelmä

Elejärjestelmä on suunniteltu vaihtoehtoiseksi tavaksi siirtyä eri muunnostiloihin. Työkalu on suunnitelu järkeilemään mihin moodiin siirtyä sen mukaan mitä on annettu syötteenä käsinpiirretyssä eleessä. On olemassa kolme elettä, jotka työkalu tunnistaa:

  • Skaalaa
  • Käännä
  • Siirrä

Skaalaa

Esimerkki skaalaa -eleestä

Aktivoidaksesi Skaalaus -moodin piirrä 'V':n muotoinen kurvi käyttäen LMB Template-LMB.png -näppäintä. (Esimerkki skaalaa -eleestä) on esimerkki käsinpiirretystä V -kurvista. Sen ei tarvitse olla tarkka mutta mitä lähempi ja terävämpi se on, sitä paremmin työkalu ymmärtää. Jos V:ssä on pyöreyttä, se mitä todennäköisimmin tulee tulkituksi Käännä -moodin -pyynnöksi.

Käännä

Esimerkki käännä -eleestä.

Aktivoidaksesi Käännä -moodin piirrä C:n muotoinen kurvi käyttäen LMB Template-LMB.png -näppäintä. (Esimerkki käännä -eleestä) on esimerkki käsinpiirretystä C -kurvista. Sen ei tarvitse olla tarkka mutta mitä pehmeämpi kurvi on, sitä paremmin työkalu ymmärtää. Jos C:ssä on terävä kulma, se mitä todennäköisemminnin tulee tulkitulksi Skaalaa -moodin -pyynnöksi.

Siirrä

Esimerkki siirrä -eleestä.

Aktivoidaksesi Siirrä -moodin piirrä -:n muotoinen kurvi käyttäen LMB Template-LMB.png -näppäintä. (Esimerkki siirrä -eleestä) on esimerkki käsinpiirretystä - -kurvista. Sen ei tarvitse olla tarkka mutta mitä suorempi kurvi on, sitä paremmin työkalu ymmärtää. Jos - poikkeaa liikaa suorasta viivasta, se mitä todennäköisemminnin tulee tulkitulksi joko Käännä -moodin tai Skaalaa -moodin -pyynnöksi.

Muunnosmoodit

Elejärjestelmää voidaan myös käyttää, kun ollaan erityisessä muunnos -moodissa. Esimerkiksi, kun ollaan Tarttumis -tilassa, esivalitakseen munnosakselin ennen MMB Template-MMB.png -napin klikkaamista, voit liikuttaa hiirtä haluamasi akselin suuntaan ja sitten klikata MMB Template-MMB.png -nappia.