From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Protseduurilised tekstuurid: Maagia (Magic)

Maagiatekstuuri paneel Magic
Sagedased kasutusalad
Ei kasutata kuigi sageli. Seda saab kasutada "õhukese kihi interferentsi" loomiseks, kui määrata laotuseks (Mapping) peegeldus (Reflection) ja kasutada suhteliselt suurt turbulentsi (Turbulence) väärtust.
Väljund(id)
RGB värvid. R, G ja B komponendid genereeritakse eraldi siinusfunktsiooni järgi.

Valikud

Depth (sügavus)
Arvutussügavus. Suur number pikendab oluliselt arvutusaega, kuid suurendab detailsust.
Turbulence (turbulents)
Mustri tugevus.