From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Omadused (Properties)

Omadused on mänguloogika vaste muutujatele. Neid talletatakse objektides ja kasutatakse nendega seonduvate asjade, näiteks laskemoona, tervise, nime jne esitamiseks.

Omaduste paneel

Omaduste paneel.

Ava omadused, valides View » Properties (vaade->omadused) või vajutades kiirklahvi N

Omaduste paneel on jaotatud kuueks osaks:

Omaduse lisamise nupp (Add Property)
See nupp lisab nimekirja uue omaduse. Vaikimisi on selleks ujukomaga omadus (Float) nimega “prop”, millele järgneb number, kui sellise nimega omadus juba eksisteerib.
Väli Name (nimi)
Siin antakse omadusele nimi, mille kaudu pöördutakse selle poole läbi Pythoni või avaldiste. Pythonis tehakse seda sõnastiku stiilis teatmetabelina (GameObject["propname"]). Nimi on tõstutundlik.
Omaduse tüübi menüü (Property)
Määrab, mis tüüpi omadusega on tegu (loe altpoolt).
Väärtuse väli (Value)
Määrab omaduse algväärtuse.
Vigade otsimise nupp Debug
Lülitab sisse vigade otsimise (debugging). Ära unusta panna linnukest ka vigade otsimise omadusi näitavasse lahtrisse (Show Debug Properties) mängumenüüs (Game). Kui see on tehtud, näidatakse mängimise ajal kõiki vigasid nende objektinime, omadusenime ja väärtusega. See on vajalik, kui kahtlustad, et mõni su määratud omadustest põhjustab probleeme.
Kustutamisnupp X
Iga omaduse kõrval on nupp selle kustutamiseks.


Omaduste tüübid

Omadusi on viit tüüpi:

Taimer (Timer) Alustab omaduse väärtusest ja kasvab suuremaks, kuni objekt eksisteerib. Kasutamiseks näiteks juhul, kui soovid teada, kaua kulub mängijal aega taseme läbimiseks.
Float (ujukomaarv) Kasutab väärtusena kümnendarvu vahemikus -10000.000 kuni 10000.000. Kasulik täpsete väärtuste hoidmiseks.
Integer (täisarv) Kasutab väärtusena täisarve (terveid numbreid), -10000 ja 10000 vahel. Kasulik näiteks laskemoona loendamiseks, kus kümnendarvud on üleliigsed.
String (tekst) Kasutab väärtusena teksti. Mahutab 128 tähemärki.
Boolean (kahendmuutuja) Kahendmuutuja, tõene (true) või väär (false). Kasulik asjade puhul, millel on kaks olekut, näiteks nagu lüliti.


Omaduste kasutamine

Loogikaredaktoris on nii omaduse sensor kui ka omaduse käitur.

Omaduse sensor (Property Sensor)

Omaduse sensoril (Property) on neli režiimi:

Equal (võrdne)
Saadab positiivse impulsi, kui omaduse väärtus võrdub sensoris määratud väärtusega.
Not Equal (erinev)
Saadab positiivse impulsi, kui omaduse väärtus erineb sensoris olevast väärtusest.
Interval (vahemik)
Saadab positiivse impulsi, kui omaduse väärtus on sensori Min ja Max väärtuste vahemikus.
“Suurem kui” jaoks sisesta omaduse nimi Max väljale ja käivitamiseks madalaim number Min väljale.
“Väiksem kui” jaoks sisesta omaduse nimi Min väljale ja suurim väärtus Max väljale.
Omaduste kõrvutamiseks võib sisestada ka teiste omaduste nimesid.
Changed (muudetud)
Saadab positiivse impulsi, kui omaduse väärtus muutub.


Üldisema info saamiseks sensorite kasutamise kohta vaata sensorite osa ja detailsema info saamiseks omaduse sensori Property kohta vaata vastavat osa.

Omaduse käitur (Property Actuator)

Omaduse käituril (Property) on neli režiimi:

Assign (määra)
Annab välja Value väärtuse välja Prop määratud omadusele. See saab olla ainult sama objekti omadus.
Add (liida)
Suurendab omaduse väärtust. Vähendamiseks sisesta negatiivne väärtus. Kahendväärtuse puhul loetaks nullist erinevat väärtust (ka negatiivset) tõeseks.
Copy (kopeeri)
Kopeerib teise objekti omaduse käituri omaniku omaduseks.
Toggle (vaheta)
Vahetab nulli üheks ning kõik nullist erinevad numbrid nulliks. Kasulik sisse/välja lülitite puhul. Ei tööta tekstistringi (String) tüüpi omaduste puhul.

Üldisema info saamiseks käiturite kasutamise kohta vaata käiturite osa ja detailsema info saamiseks omaduse käituri (Property) kohta vaata vastavat osa.