From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.


Svět - World

World panel

Blender dává uživateli mnho zajímavých nastavení pro kompletaci scény přidáním pozadí a některých zajímavých "hloubkových" efektů. Všechny jsou přístupné pomocí kontextu World. Přednastavený "svět" je velice strohý, uniformní. Lze jej změnit, nebo přidat nový svět.

Máte:

Pozadí - Background
Barva a textura pozadí světa se speciálním nastavením mapování souřadnic.
Mist
Přidat mist do vaší scény pro zlepšení poctu hloubky pohledu.
Hvězdy - Stars
Náhodně uzavřít svět do teček hvězd s různým vyzařováním.

Zatímto tato nastavení jsou jednoduchým způsobem přidané scénické efekty, je možné použít daleko složitějších, nejšastěji preferovaných kompozitních nódů. Například filtrování hodnoty Z (vzdálenost od kamery) nebo normál (směry povrchů) skrze kompozitní nódy mohou mnohonásobně svýšit pocit hloubky a rozměru a věrnosti zobrazovaného prostoru.

Poznámka
Některá nastavení v panelu World spadají do oblasti světla a jsou popsány například v kapitolách osvětlení, kapitola okolní světlo - Ambient Light, Expozice a Ambient Occlusion. Pro použití slunečního osvětlení (Sun Lamp) a nebe a atmosféru je k dispozici menu Lamp.