From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.
Page status (reviewing guidelines)

Text doplnit podle anglického originálu. Sekce: World Textures, Brush Textures
Proposed fixes: none

Úvod k oboru textury

Mapování textur je metoda přidávající další detaily těles projekcí obrazů a vzorů na jejich povrchy. Projece obrazů a vzorů mohou mít vliv nejenom na barvu, ale také na svítivost, odrazivost, průsvitnost a dokonce třírozměrnou hloubku. Velice často jsou obrazy a vzory promítány na povrchy těles během doby renderování, ale také je toto mapování využíváno pro kreslení, barvení a deformaci objektů.

IV Blenderu mohou být textury:

Materiálové textury

Nastavení materiálu, který vnímáme hladký a "uniformní" neodpovídá zcela realitě, ve které absolutní uspořádanost bývá spíše vyjímkou. Blender dává uživatelům možnosti aplikovat tzv. "textury", které mohou měnit odrazivost, lesk a dokonce fyzický povrch materiálu.

Vrstva textury na základním materiálu

Textury se chovají jako další vrstvy položené na základní materál. Textury mají vliv na více aspektů obarvování objektů. Celková barva objektu závisí na druhu vrstvení efektů jak je ukázáno na obrázku dále. Vrstvy (nezaměňovat s vrstvy modelu) budou:

  1. Mějme objekt osvětlený okolím pomocí nastavení "světa".
  2. Základní materiál, jehož celý povrch je jednotná barva reaguje na světelné podmínky a díky odrazům je vidět v různých odstínech dané barvy, různých odleskech, rozptylu a zdrcadlení.
  3. Základní primární textura překrývá objekt světle fialovou barvou.
  4. Druhá textura mraků která způsobuje průhlednost povrchu má vliv na hodnotu Alfa kanálu (průsvitnost).
  5. Tyto dvě textury jsou smíchány se základním materiálem a vytvoří výsledný jev: krychle nalíčená fialově-hnědou mlhou.
Některé kovové textury

Tato možnost využít více nežli jednu texturu k dosažení kombinovaného jevu je jedním z "tajemstvích", jak vytvořit skutečně realistické objekty. Pokud de pozorně "zadíváte do světla" když zkoumáte jakýkoli skutečný objekt, budete vidět, že výsledná barva je kombinací jiných. Tyto charakteristiky mohou být víceméně silně závislé na různých úhlech, na podmínkách osvětlení a tak dále. Blender umožňuje docílit výsledku více cestami. Můžeme použít "zásobník vrstev textur" jak je popsáno v této kapitole, nebo je možné využít velice komplexních sítí ("nudlí"...) z "texturových uzlů" jak je diskutováno zde; volba je jen na Vás.

Materiály a textury se rozpadají do těchto hlavních kategorií:

Procedurální textury
Jsou textury generované pomocí matematických vzorců. Například dřevo-Wood, mraky-Clouds a vířivý šum-Distorted Noise
Obrázky a filmy
Fotografie a filmy je možné projektovat na povrchy objektů. Například plochá mapa Země namapovaná na kouli.
Mapy prostředí - Environment Maps
Textury použité pro vytvoření dojmu odrazů a lomu. Například obrázek ulice zrcadlený oknem automobilu.
Datové nebo Modifikované Textury
Textury získané z kořenových dat nebo získané určitým modifikátorem ve scéně.
Například:
  • volumetrické (objemové) materiály využívají textury typu Voxel Data, nebo textury bodových hustot (Point Density)
  • textury získané z modifikátoru oceán.
poznámka k editorů, a překladatelům
je vhodné dále zpracovat více popisu pro všechny typy textur.


World Textures

Todo - dodělat ang. verzi

Brush Textures

Todo - dodělat ang. verzi