From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Knihovna pozic (Pose Library)

Úvod

Panel Knihovna pozic se používá k uložení, aplikace a řízení různých armaturních pozic.
Knihovny pozic (Pose Libraries) jsou uloženy do Aktivit (Actions). Knihovny obecně nejsou využité jako aktivity, ale mohou do nich nebo z nich být konvertovány.

Panel knihovny pozic

Properties > Armature > Pose Library.

legenda k obrázku:

1. Procházení nalinkovaných aktivit / pozičních knihoven.
2. Název poziční knihovny.
3. Nastavení smyšleného (fake) uživatele.
To umož%nuje uložit knihovnu pro někoho, kdo nemá konkrétního uživatele.
4. Přidat novou knihovnu pozic k aktivnímu objektu.
5. Odstranit knihovnu pozic z aktivního objektu.
6. Výpis Pozic aktivní knihovny pozic.
7. Přidat pózu.
Přidat novou.
Přidá novou pózu do aktivní knihovny pozic s aktuální pozicí armatury (kostry).
Přidat nový (akutální rámec - current Frame).
Přidat nový and Přepsat existující automaticky alokuje pózu to k rámu Akce.
Přidání nového (akutálního rámce) přidá pózu do aktivní knihovny pozic na základě aktuálního rámce podle časového kurzoru.
Toto není dobře podporovaná vlastnost.
Přepsat existující.
Přepsat existující pózu v aktivní knihovně pozic pro pozici aktuální armatury.
8. Odstranit existující pózu z aktivní knihovny pozic
9. Použít aktivni pózu na vybrané pozicované kosti.
10. Akce vyčištění. Zůsobí Akcivhodnou pro použití knihovny pozic.
Slouží k převodu akci na poziční knohovnu.
Pozice je přidána do knihovny pozic for pro každý rámec s klíčovými snímky.


Dezinfikovat akce. Udělat Akce vhodný pro použití jako Pose knihovna.

' Pose je přidán do Pose knihovna pro každý snímek s klíčovými snímky.


Úpravy

POhled 3D, poziční režim (Pose Mode).
Procházet pózy (Browse poses). CtrlL.
Přidat pózu. ⇧ ShiftL.
Přejmenovat pózu. ⇧ ShiftCtrlL.
Vymazat pózu. AltL.