From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Armatury

Pojmem "armatura" myslíme typ objektu použitého pro pozicování. Objekty armatury vychází z mnoha námětů samotné skutečné přírody, konkrétně skeletonů, tedy koster (živočichů).

Vaše první armatura

Aby bylo zřejmé, o čem pojednácvá kapitola armatur, zkusme vytvořit přednastavenou armaturu Blenderu.. (Detailní popisy jsou vysvětleny v sekci úpravy armatur).

Otevřte obyčejnou scénu, pak:

 • vymažte všechny objekty scény
 • ujistěte se, že 3D kurzor je v počátku soustavy ⇧ ShiftC
 • stiskněte 1 NumPad pro pohled nárysu (čelní pohled)
 • pak například:
  • v hlavním menu zvolte přidat: Add > Armature > Single Bone (jednoduchá kost)
  • anebo ve 3D pohledu přidejte armaturu pomocí ⇧ ShiftA   »  Armature » Single Bone
 • stiskněte Del numpad po maximální zvětšení pohledu
Nástroj (Toolbox): Add » Armature » Single Bone

Přednastavená armatura

Objekt armatura

Jak je vidět, armatura je stejná jako každý jiný objekt v Blenderu:

 • má střed, parametry pozice, rotace, zvětšení,
 • má vlastní ObData datablok, který lze upravovat v režimu Edit mode.
 • Může být přilinkována k jiným scénám a stejně tak mohou dat astejné armatury vystupovat ve více objektech.
 • Všechny animace se provádí v režimu Object mode, tedy za pomoci manipulace s celými objekty. Naopak s armaturami manipulujeme v pozičním režimu Pose mode.

Armatury jsou navrženy pro potřeby pozicování, a to ať statické, tak dynamické scény. Mají specifický stav nazývaný “rest position” (původní pozice), což je umístění do "tvaru" tak, jak bylo vykresleno v editačním Edit mode.

V Edit mode je armatura vždy viditelná v této pozici "rest position", zatímco v režimu Object a Pose mode jde o aktuální "pozici" armatury (dokud není zapnuto tlačítko Rest Position v panelu Armature).

Přehled kapitoly o armaturách

V detailním popisu armatur se setkáme s těminto sekcemi: