From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Pohledové mapy - viewmaps

Existuje pouze jedna pohledová mapa na jednu renderovanou vrstvu. Řídí parametry pro detekci hran, které detekované hrany jsou aktuálně renderované a jak. Může být řízena prostřednictvím přívětivého uživatelského rozthraní editorem parametrů, nebo výkonnějším, leč mnohem složitějším skriptováním pomocí Pythonu.

Hladkost povrchů - Face Smoothness
POkud je povoleno, bude brána v úvahu hladkost v kalkulacích hran.
Rozhraní editoru parametrů
Úhel pomačkání - Crease Angle
Pokud dvě sousední plochy svírají úhel menší, nežli je definováno úhlem Crease Angle, hrany mezi plochami budou renderovány pomocí hrany typu Crease definované v sadě čar. Hodnota má také vliv na hrany siluety (Silhouette).
Odpad - Culling
Ignoruje hrany, které jsou mimo pohled (šetří výpočetní čas a paměť, ale může v některých případech snížit kvalitu výsledku).

Pokročilé možnosti

Pokročilé možnosti
Poloměr koule - Sphere Radius
Poloměr má vliv na výpočty křivosti pro hrany na pomezí Ridge, údolí - Valley a kontury - Suggestive Contour a výběru typu čáry z nastavené sady čar.
Kr Derivative Epsilon - křivost
Dává kontrolu nad výstupem výběru hran typu Suggestive Contour a Silhouette. Detailnější informace najdete v tomto dokumentu File:Manual-2.6-Render-Freestyle-PrincetownLinestyle.pdf.

Epsilon je údaj z oblasti geometrie a vypovídá o stoupání či klesání křivky. Kr koeficient derivace plochy značí křivost. Vypovídá o "vypouklosti" plochy v daném bodě, o konvexitě, konkávitě.