From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Tahy

Styl tahových kreslících linií

Tahy jsou konečnými vykresleními čar. Je dále možné je vylepšit mnohými způsoby. Například odstraněním delších, či kratších tahů ve srovnání s určitou prahovou hodnotou, navázané tahy spojit do jednoho nebo rozbít celistvý tahu do několika kratších podle svírajícího úhlu. Využití z nich na základě úhlu, čárkovaný vzor, atd.


Řetězení - Chaining

řetězení - Chaining

Ve výchozím nastavení jsou všechny linky ze sady linek zřetězeny dohromady. Existují dvě základní metody řetězení:

obyčejné -Plain
Výchozí metoda zřetězení vytvářející jednoduché řetězy.
Sketchy
Tato volba umožňuje řetězení generování řetězců k vykreslení hran několika tahy. V podstatě se vytváří zakulacené - Round črty místo jednoduché linky. Toto je užitečné pokud používáte některé náhodné modifikátory pro styl čar.
Rounds
Určuje počet koleček povrchních tahů.

Řetězení je možné také vypnout, a tím nechat vykreslovat každou linku zvlášť, což může být vhodné pro styly čar závisejících na přesnosti reprezentace skupiny čar.

Půlení - Splitting

Půlení - Splitting

Je možné rozdělit řetězy linek Freestyle pomocí těchto kontrolních údajů:

Materiálové hranice - Material Boundary
rozdělí řetězce v případě přechodu jednotlivých materiálů.
Minimální úhel 2D Angle a maximální ůhel 2D
Rozdělí řetězy jež svírají rovinný úhel v daném intervalu úhlů.
Délka 2D
Rozdělí řetězy pokud jsou delší nežli daná hodnota.
D1/G1/D2/G2/D3/G3
Rozdělí řetězy pomocí přerušovaného vzoru, v němž "D" je zkratka pro pomlčku a "G" pro mezeru. Rozdělí řetězec za použití tečkovaného vzoru, viz také níže).


Výběr

Výběr

Je možné si vybrat řetězce delší než Min 2D Length, nebo kratší než Max 2D Length.


Zakončení

Ukončení čar

Můžete si vybrat mezi třemi typy zakončení linek:

Butt
Flat cap, exactly at the point the line ends.
Round
A half circle centered on the end point of the line.
Square
A square centered on the end point of the line (hence, like the circle, the drawn end of the line is slightly extended compared to its computed value).


Čerchovaná čára - Dashed Line

Rozhraní nastavení čerchování

Pro povolení čerchovaných linek zaškrtněte políčko. Pak můžete určit tři páry teček-čárek a mezer. Hodnoty "dash" definují délku čárky, zatímco hodnoty mezer určují intervaly mezi dvěma pomlčkami.

Pokud je nastavena mezera nulová, pak odpovídající pomlčky jsou ignorovány, přestože mají nenulovou hodnotu.

Pomlčky jsou považovány za samostatné tahy, což znamená, že je možné využít zakončená čar, stjně jako barvu, alfu a modifikátory tloušťky.