From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Barva

Karta nastavení barvy tahů

Na této kartě je možné ovládat barvu vašich tahů.

Základní barva
Základní barva pro tento typ linky.

Modifikátory

K dispozici jsou čtyři modifikátory barvy, které mohou být promíchány s podkladovou barvou pomocí obvyklých metod (viz např. Mix kompozitních uzlů). Stejně jako u jiných modifikátorů platí pořadí jejich vyhodnocování podle zásobníku shora dolů .

Vliv - Influence
Jak velký vliv má modifikátor na aktuální barv.


Podélné tahy

Modifikátor barvy podélných tahů

The Along Stroke modifikátor mění základ barvy s novou, která je daná barevným přechodem podél délky tahu. Jinými slovy aplikuje změnu barvy podél čáry.

Zde je nastavení Blenderovského barevného přechodu.

Vzdálenost od kamery

Modifikátor změny barvy podle vzdálenosti od kamery

Vzdálenost od kamery color modifier alters the base color with a new one from a given color ramp, using the distance to the active camera as the parameter.

je hlavním parametrem pro změnu barvy čáry pomocí přimíchané barvy z nastaveného spektra barev.

Rozsahy Range Min a Range Max
Rozsahy vystupují jako meze mapování parametru "vzdálenost kamery" do výsledného "barvy ze spektra" . Pokud vyhovuje je aktuální kreslící bod vzdálen Range Min, nebo méně, je vybrána jako kreslící barva počáteční v zadaném barevném rozsahu. A naopak, je-li ve vzdálenosti Range Max a větší, bude mít barvu koncové části spektra. Tyto hodnoty jsou v délkových jednotkách dané scény, nikoli v pixelech!
Vyplnění rozsahu výběrem - Fill range...
Nastaví hodnoty rozsahu min/max podle vzdálenosti vybraných objektů ve scéně.

Ostatní nastavení jsou standardního typu "barevný rozsah" barev Blenderu.

Vzdálenost od objektu

Modifikátor stylu linky podle vzdálenosti od objektu

Modifikátor Vzdálenost od objektu umožňuje řídit barvu vykreslované linky vzávislosti na vzdálenosti od daného objektu.

Cíl - Target
Objekt od něhož je měřena vzdálenost.
Rozsahy Range Min a Range Max
Rozsahy vystupují jako meze mapování parametru "vzdálenost od objektu" do výsledného "barvy ze spektra" . Pokud vyhovuje je aktuální kreslící bod vzdálen Range Min, nebo méně, je vybrána jako kreslící barva počáteční v zadaném barevném rozsahu. A naopak, je-li ve vzdálenosti Range Max a větší, bude mít barvu koncové části spektra. Tyto hodnoty jsou v délkových jednotkách dané scény, nikoli v pixelech!
Vyplnění rozsahů výběrem - Fill range...
Nastaví hodnoty rozsahu min/max podle vzdálenosti vybraných objektů ve scéně a cíle.

Ostatní nastavení jsou standardního typu "barevný rozsah" barev Blenderu.

Materiál

Modifikátor barvy stylu čáry

Modifikátor barvy materiálu mění základní barvu a přimíchává novou, která je braná z aktuální barvy materiálu pod místem vykreslování čáry.

Můžete využít různých vlastností materiálů, z nichž mnohé jsou monokomponentní (tj. dávají černobílé výsledky). V tomto případě může být mapování nastaveno na změnu škály šedi do škály barevnosti.

Je-li použita s { { Literal | Splitu Materiál }} možnosti { { vDoslovný | zdvihu } } karta , bude výsledek nebude rozmazaný mezi materiály podél tahy.

Je-li použita volba Split by Material- rozdělit podle materiálu v záložce Stroke, výsledek nebude mezi materiály podél kreslených tahů rozmazaný.

Demo materiálového modifikátoru podle T.K. File:Lilies Color Material.zip