From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Sady čar - line set

Sady čar vybírají mezi linkami (hranami) detekovanými pomocí Freestyle, která z nich bude renderována jakým stylem čáry, a to různými metodami.

Příklady některých základních typů hran - od LightBWK (File:EdgeType.zip)

Výběr podle Viditelnosti

K dispozici jsou tři možnosti pro výběr hran podle viditelnosti.

Visible-viditelná
Jsou vykresleny pouze okluzní linie.
Hidden-skrytá
Jsou vykresleny linky ines s alespo'N jedním podvrchem.
Ověření viditelných a skrytách hran - od LightBWK (File:HiddenCreaseEdgeMark.zip)
QI Range-QI rozsah
QI je zkratkou pro Kvantitativní neviditelnost. Jsou renderovány okluzní linky s počtem ploch v daném rozsahu.
Start a End-konec
Renderovány linky pouze s QI Range, min/max počet povrchů..
QI Range demonstrace funkčnosti, Start: 3, End: 7, - od LightBWK (File:QI-Range.zip)

Výběr podle typů hran

Edge types are basic algorithms for the selection of lines from geometry. When using the parameter editor you have to choose at least one edge type in order to get a render output, but several edge types can be combined in one line set. Edge types can also be excluded from calculation by pressing the X next to them.

Výběr podle typy hran

Typy hran patří k základním vstupům algoritmů pro výběr čar. Při použití parametru editoru si musíte vybrat alespoň jeden typ hrany, aby bylo možné získat na výstupu renderování. Pro jednu výslednou čáru je možné kombinovát několik typů hran. Z výpočtu je možné také určité typy hran vyloučit a to pomocí stisku tlačítka {{Literal|X} } vedle každé z nich.Silhouette
Draws silhouettes around your closed objects; it is often good for organic objects (like Suzanne & Sphere), and bad for sharp edges, like a box. It can’t render open mesh objects like open cylinders and flat planes. The output is affected by the Kr Derivative Epsilon viewmap setting.
Crease
Shows only edges whose adjacent faces form an angle greater than the defined viewmap’s Crease Angle.
Crease Angle proof of concept for 121º by LightBWK (File:CreaseAngle.zip)
Border
Border is for open/unclosed edge meshes; an open cylinder has an open edge at the top and bottom, and a plane is open all around. Suzanne's eye socket is an open edge. All open edges will have lines rendered. This depends on the mesh structure.
Edge Marks
Renders marked edges. See below for details.
Contour
Draws the outer edges and inner open border.
External Contour
Draws the contour lines, but only on the outer edges.
Left pair: Contour; Right pair: External Contour
Suggestive Contour
Draws some lines which would form the contour of the mesh if the viewport was shifted. Depends on your viewmap settings for Kr Derivative Epsilon and Sphere Radius (further information: File:Manual-2.6-Render-Freestyle-PrincetownLinestyle.pdf).
Material Boundary
Draws lines where two materials meet on the same object. Must be activated in the viewmap settings.
Ridge & Valley
Draws ridges and valleys. Depends on your Sphere Radius viewmap settings.

Edge Marks

Select and mark Freestyle edges.
Edge Mark setting in the Line Sets tab.

In edit mode you can mark “Freestyle Edges” in the same manner you can mark “Seams” for UV unwrapping or “Sharp” for edge split. These marked edges are available to render when you select Edge Mark.

This is done as follows:

  • Select your mesh and tab into Edit mode.
  • Select the edges you want to be marked.
  • Press CrtlE and select Mark Freestyle Edge.

Edge marks are useful when you want to draw lines along particular mesh edges. The examples below explain the use of edge marks.

Marking Freestyle Edges in edit mode.
Render without Edge Marks.
Render with Edge Marks enabled.

The image on the left shows a sphere in Edit mode. The green lines are the edge marks. On the right you see a render without edge marks enabled.

With edge marks enabled, the previously-marked lines are always rendered. You can see the black contour lines and the blue lines that are made with edge marks.

What are edge marks good for?

  1. When you need to render marks on an almost-flat plane, when other edge types can’t detect any line.
  2. When you want full control of edge rendering. Often used for edges of squarish shapes.
  3. Mark the whole base mesh to be rendered for base mesh preview.

What are edge marks not good for?

  1. Round outer edges (use instead Contour/External Contour/Silhouette).

Selection by Face Marks

Mark Freestyle Faces.

To set a face mark:

  • Select a mesh and tab into Edit mode.
  • Select the faces you want to be marked.
  • Press CtrlF and select Mark Freestyle Face.

Face marks are useful for removing lines from certain areas of a mesh.

In this example, two faces of the default cube are marked like the image on the left. On the right is a render without face marks activated.

Marked Faces.
Render Output.
Face mark options.

The line selection can be controlled via inclusion and faces options:

Inclusive/Exclusive
Whether to include or exclude edges matching defined face mark conditions from the line set.
One Face
(De)select all edges which have one or both neighbor faces marked.
Both Faces
(De)select all edges which have both of their neighbor faces marked.

The image below shows the resulting combinations.

Inclusive, One Face.
Inclusive, Both Faces.
Exclusive, One Face.
Exclusive, Both Faces.

Selection by Group

You can include or exclude objects for line calculation, based on their belonging to a group.

Group
The name of the object group to use.
Inclusive/Exclusive
Whether to include or exclude lines from those objects in this line set.

Selection by Image Border

If enabled, Freestyle only takes geometry within the image border into consideration for line calculation. This reduces render times but increases continuity problems when geometry is moved out of and into camera view.