From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Editor parametrů

Editor parametrů

Editor parametrů metody Freestyle je uživatelsky přívětivé rozhraní pro definici a řízení výběru sady čar a stylů při renderování.

Sady čar řídí, které z detekovaných hran budou renderovány.

Styly čar řídí, jak budou vybrané hrany renderovány.

Pohledová mapa (tedy render vrstva) může mít více řádek nastaví, kde každá sada čár a linií je provázána k stylům kreslení čar.