From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Výstupní nódy

Výstupní nódy jsou finálními prvky v každém stromu nódů. Je možné jich mít více, avšak pouze jeden aktuální bude použit při renderování (je označen obarvením). Před výstupními nódy se vždy nahází stínovače Shaders vyjma případu naručení povrchu Displacement nebo jako výstup materiálu.

Výstup z materiálu

  • Surface: Povrchový výstup z materiálu
  • Volume:V současné době nezávislý vývoj.nedělá nic
  • Displacement: Slouží k vytvoření bump mapping nebo skutečného podrozdělení

Výstup z lampy

  • Surface: Není z aktuálního povrchu, ale z konečného výstupu objektu Lampy

Výstup světový (World)