From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Výstupky (Displacement)

Implementace zatím nedokončena. Také značeno jako experimentální funkce - experimental feature.

Tvar povrchu a objemu uvnitř síťoviny může být měněna posunutí shaderů posuvu (displacement). Tímto způsobem mohou být textury využity pro získání větších detailů a podrobností povrchu.

Typy výstupků

Selection 017.png

V závislosti na nastavení může posunutí být virtuální, pouze měnící normálu povrchu a tím budící dojem rozleptání (známý jako bump mapping), nebo kombinace reálného a virtuálního posunutí. Možnosti typu posunutí jsou :

  • "Pravý zdvih (True Displacement) ' : budou vrcholy posunuty před vykreslováním a upraví tak aktuální síť. Zdvih dává nejlepší kvalitu výsledků v případě jemného dělení sítě (pletiva). Cenou za kvalitu výsledku je však paměťová náročnost operace.
  • ' Bump Mapping ' : Při použití povrchového shaderu je využito upravených normál povrchu namísto skutečných normál. Jde o rychlou alternativu skutečného posuvu ale s určitými aproximacemi. Povrchové siluety nebudou zcela přesné a také nevznikne odpovídající stín výtlaků.
  • ' Zdvihový + Bump ' : Obě metody lze kombinovat pro posuvy plošek hrubší síťoviny a pomocí bump mapping pro vytvoření konečných detailů.


Podrozdělení - Subdivision

Rozmístění pomocí Bump Map

Implementace není dokončena. Také značeno jako experimentální funkce.

Při použití Pravého zdvihu nebo Zdvihu + Bump a povoleno podrozdělení je možné snížit hodnotící poměr rozdělení sítě. Tento projev se týká pouze vykreslení a nezobrazuje se ve výřezu (lze ale ukázat v režimu Rendered Shading Mode ). Zdvih je možné také uskutečnit ručně pomocí modifikátoru posuvu.

Podrozdělení vypnuto - zapnuto, poměr dělení 1,0 - 0,3 - 0,05 ( Opička vypadá stejně ve výřezu, bez modifikátorů)