From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Svítidla

Next to lighting from the background and any object with an emission shader, lamps are another way to add light into the scene. The difference is that they are not directly visible in the rendered image, and can be more easily managed as objects of their own type.

Svítidla (lampy / lamps)

Spolu s osvětlení vznikajícím na pozadí se světly zářivých těles tvoří svítidla (lampy) dalším způsob osvětlení scény. Lampy nejsou objekty přímo viditelné v renderovaném obrazu, ale je vidět pouze jejich výsledný projev, tj. osvětlení a stíny. Jejich charkateristiky a parametry jsou lehce nastavitelné podobně jako nastavení jiných objektů.

Druh - Type
V současné době jsou podporovány tyto typy světelných zářičů: Point , Spot , Area a Sun . Nejsou podporovány lampy Hemi a budou vykreslovány jako bodové sluneční lampy. V budoucnu je možné tyto typy kvůli kompatibilitě možné využít.
Velikost - Size
Velikost lampy v jednotkách Belnderu; čím vyšší, tím měkčí stíny a stínování .
Lité Stíny - Cast Shadow
Vypnutím této možnosti nebude světlo vyzařované z lampy blokováno objekty stojící v jeho cestě. Důsledek je urychlení vykreslování (nebudou se sledovat paprsky světelného zdroje).

Bodové světlo

Bodové žárovky vyzařují světlo rovnoměrně do všech směrů. Při nastavení velikosti - Size větší než nula se stávají kulovitými lampami, které dávají měkčí stíny a stínování. Síla bodových zdrojů je uvedena ve Wattech .

Spot Lamp

Spot lampy vyzařují světlo v určitém směru ohraničeného prostorovým kuželem. Nastavením velikosti - Size větším než nula mohou být měkčí stíny a stínování ještě více plynulejší. Parametr velikost určuje velikost kužele, zatímco parametr směs (blend) může změkčit okraje kužele.

Plošné světlo (Area Lamp)

Plošná lampa vyzařuje světlo ze čtvercové nebo obdélníkovité oblasti pomocí Lambertovské distribuční funkce.

Sluneční (Sun) světlo

Tyto lampy vyzařují světlo v daném směru. Jejich pozice se nebere v úvahu, protože jsou vždy umístěny mimo scénu v nekonečné vzdálenosti, a tak na osvětlení nemá vliv pozice těles v prostoru. Vzhledem k tomu, že se nenacházejí v scéně, k vyjádření jeho intenzity se využívá různých jednotek, které by měly být obvykle nastaveny na nižší hodnoty než u ostatních světel.