From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Začínáme

Modul renderování pomocí cyklů je dodáván jako doplněk (add on), který je ve výchozím nastavení povolen. Aby bylo možné využít renderování cykly, je nutné mít aktivní nastavení renderovacího motoru (engine) v záhlaví .Interaktivní rendering je možné zahájit pomocí nastavení zobrazení 3D. Render bude doplňovat obraz a aktualizovat jej podle úprav modelářem (materiál, tvar, pohled).

První kroky a nastavení renderování cykly


Renderování pomocí GPU

Ve speciální dokumentaci dále je popsáno renderování pomocí GPU (procesor na grafické kartě). V případě, že modelář má k dispozici výkonnou grafickou kartu, jejíž mikroprocesor je přímo předurčen pro "renderování za letu", může být renderování mnohem rychlejší nežli při využití výkonu centrálního procesoru. Viz detaily v separátní kapitole GPU Rendering.

Úvody

je možné shlédnout zde tutorials.