From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Úvod do fyzikální simulace

Tato kapitola popisuje různé efekty často používané při simulaci skutečných fyzikálních jevů pro zobrazení objektů jako jsou:

  • kouř
  • déšť
  • mlha
  • látka
  • voda
  • rosol

Částicové systémy mohou být využity k simulaci mnoha objektů jako jsou například vlasy, tráva, kouř, atp.

Vlasy jsou jednou z podmnožin částicových systémů a mohou být užity pro vláknovité objekty jako tráva, kožešina a podobně.

Měkká tělesa - Soft Bodies jsou užitečná všude tam, kde dochází k jevům deformace, svázání, reakce na vnější síly jako gravitace, nebo kde dochází ke kolizím s dalšími objekty. Mohou být použity pro kůže, gumu a dokonce oblečení, přestože pro 'oblékání' obsahuje Blender velice specifickou simulaci oblečení.

Pevná tělesa - Rigid Bodies mohou simulovat dynamiku objektů, které jsou skutečně pevné.

Kapaliny - Fluids zahrnují simulaci kapalin a plynů včetně například kouře.

Silová pole - Force Fields mají vliv na další okolní chování simulací.

Gravitace

Gravitace patří mezi globální nastavení která má stejný účinek na všechny fyzikální systémy ve scéně. Obecně má nastavenou hodnotu -9.810 směrem v ose Z, což je skutečná hodnota gravitace na zemském povrchu (fyzikální značka gravitace je Literal|g a jednotka [m×s-2]). Snížením této hodnoty je možné docílit pohybu v menším tíhovém poli (například Měsíce). Samosebou hodnota 0 reprezentuje stav beztíže.

Tíhové zrychlení dosahuje po celé Zemi téměř stejné hodnoty. Na severním, či jižním pólu má hodnotu g = 9,832 m×s-2, na rovníku g = 9,780 m×s-2. Pro precizní výpočty Praha, nebo Boston má hodnotu 9,81373. Pro renderování scén z Měsíce je vhodné počítat s jeho tíhovým zrychlením, 6 krát menším nežli zemském (1,622 m×s-2). Populární a pravděpodobně neosídlená planeta Mars má g = 3,69.


Změnu nastavení velikosti gravitace je možné změnit v záložce Tíhové pole - Field Weights.

Pro nezletilé
Pro Maxe a školáky, kteří ještě neměli ve škole fyziku je vhodné podotknout, že čím vyšší g, tím větší gravitace. Nulové g (stav beztíže) zvládne jen Sandra Bullocková ve filmu Gravity. Přetížení 6g stíhací letci při prudkých otáčkách strojů atp...)