From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Modifikátor kůže (Skin)

Mód: jakýkoli

Panel: Modifiers


Modifikátor Skin (kůže) používá vrcholy a hrany objektu k vytvoření povrchu podobného kůži. Realističnost povrchu lépší definici tvaru je možné získat nastavením optimálního vrcholového poloměru. Je to velice rychlý způsob, jak vytvořit základní povrchové sítě pro modelování organických tvarů s libovolnou topologií. Stěny jakožto vstup modifikátoru jsou procesem modifikace ignorovány.

Volby

Rozhraní modifikátoru Skin.
Create Armature
vytvoření armatury požadovaného objektu.
Branch Smoothing
vyhladí protínající se hrany.
Selected Vertices
vybrané hrany
Mark Loose
Označní vybraných hrany jakožto ztrátových bodů. Ztráty definují body, které se vnoří ve své stěny a vzájemně vyplní mezery.
Clear Loose
Vynechat ztráty. Počáteční chování .
Mark Root
Označení kořenenových bodů objektu. Jsou centrem objektu.
Equalize Radii
Makes the skin radii of selected vertices equal on each axis.

Vytvoří poloměry vybraných hran pro každou osu.

Příklad

  • Vyberte krychli. Přepněte pomocí ⇆ Tab do editačního režimu a spojte všechny osy do jednoho bodu pomocí AltM » At Center. Klávesou E pak Z dojde k vytlačení bodů podél osy Z.
Nastavení příznaku - Skin Node Set Flag
Jeden z vrcholů síťoviny musí být nastaven jako kořenový (Root). Pokud jste náhodou odstranili výchozí kořenový vrchol, vyberte jinýl stiskem tlačítka Skin Node Set Flag a Mesh Tools, Nabídka nastavení nového vrcholu jako kořene.


Jednoduchá kreatura vytvořená pouze pomocí modifikátoru Skin.
  • V menu modifikátorů přidejte modifikátor Skin.
  • Přepněte ⇆ Tab do režimu editace a začněte s vytahováním. Pomocí Z je možné vidět aktuální "Z-koule", změna wireframe mode. Tyto koule jsou aktuální prvky s mnoha polygony, a tak se může projekvit nižší výkon počítače.
  • Snažte se dostat náčrtu výsledky podobné obrázku (jednoduchá kreatura, vyrobená pouze modifikátem Skin), a to prostřednictvím vytlačování vrcholů objektu .
  • Použitím CtrlA změňte velikost jednotlivých oblastí vnitřku kreatury.
  • Použitím Mark Loose v oblastech, jako je krk sloučíte tyto plochy více dohromady.
  • Pro získání hladšího výsledku aktivujte hladké stínování (Smooth Shading) a použijte na objekt Ctrl3.

Externí odkazy