From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.
Poznámka překladatele
Při překladu jsem se držel překladu dle pana Pavla Pokorného v knize Blender - naučte se 3D grafiku. Ve skutečnosti však Bevel není zaoblení, protože zaoblení, jehož zřetelný slovní základ je "oblouk" vychází z obloukovitých hran. Modifikátor Bevel způsobuje "obrobení", "opilování", "obroušení" hran objektu přidáním dalších rovinných plošek na místo hran, nebo vrcholů.

Modifikátor zaoblování (bevel)

Mód: Objektový režim

Panel: Properties Window -> Context Button Modifiers CZ Modifier ContextButton.png

Základní oblení krychle.

Nezaoblený čtverec.
Zaoblený čtverec.


Modifikátor Bevel způsobuje zaoblení hran tělesa podél jeho hran. Kontrolními parametry je možné volit různé stupně a styly zaoblení. Obvykle jako jiné modifikátory je možné jej aplikovat jednorázově (tzn. pomocí tlačítka Applyl), kdy vzniknou nové plochy a hrany obroubeného tělesa. Obvykle je během modelování užitečnější nedestruktuvní volba ponecháním omodifikátoru s možností budoucích změn jeho parametrů.

Dá se říci, že modifikátor Bevel je nedestruktivní alternativou k operacím obrábění Bevel Operation v editačním režimu sítě.

Další obrázky ukazují zaoblený a nezaoblený čtverec, jehož hrany svírají úhel 90° (kolmice). Modifikátor může zpracovat nejen 3D objekty, ale i rovinné 2D objekty.


Volby

Bevel modifier panel.

Šířka

The Width numeric field controls the width/amount of the bevel applied to the base mesh. It can range from 0.0 (no bevel applied) to 1.0 (Blender Units). This value is in fact the “backing up” of the two new edges relatively to the original (beveled) one, along the two concerned faces.

Note
When using Metric or Imperial units the Width value has a unit. E.g. when 1 Blenderunit is 1m a useful value is between 0cm and 100cm. When it seems that decreasing the Width has no effect anymore check if the unit changed to m instead of cm.


Tři krychle se šířkou (Width)zaoblením 0.1, 0.3 a 0.5.

Segmenty

Nastavuje počet oblených segmentů.

Pouze vrcholy (Only Vertices)

Tlačítko Only Vertices přepíná do režimu oblení vrcholů (rohů). Po zapnutí jsou oblroubeny pouze vrcholy a nikoil hrany..

Tři krychle se šířkou (Width)zaoblením 0.1, 0.3 a 0.5 se zapnutou volbou pouze vrcholy (Only Vertices).

Metody omezení (Limit Method)

This section of the Bevel modifier is used to control where and when a bevel is applied to the underlying mesh. The first row of three buttons (mutually exclusive) controls the algorithm used, and might add some extra options.

None
This button will apply the Bevel modifier to the whole underlying mesh, without any way to prevent the bevel on some edges/vertices.
Bevel modifier with the Angle limit enabled.
úhel (Angle)
This button will only bevel edges where faces make sharp angles. When selected, it displays the Angle numeric field, used to set the angle above which an edge will be beveled (it is in fact the complementary angle, i.e. 180°-(angle between faces)). When the angle between meeting faces is less than the angle in the slider box, a bevel on those specific edges will not be applied. Similarly, when the angle between two edges is less than this limit, the vertex is not beveled.


Bevel modifier with Weight button active.
Weight
Use bevel weights to determine how much bevel is applied; apply them separately in vert/edge select mode. See Here about adjusting bevel weights. The three options specify what edge weight to use for weighting a vertex.
Average
Uses the average bevel weight at the vertex
Sharpest
Uses the smallest bevel weight at the vertex
Largest
Uses the largest bevel weight at the vertex
Vertex Group
Use a vertex group to determine which parts of the mesh get beveled.