From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Modifikátor vyhlazení (Smooth)

Mód: jakýkoli

Panel: Modifiers

Popis

Modifikátor použitý na podrozdělenou krychli
Stejné jako výše pouze na výběr skupiny vrcholů

Tento modifikátor vylahladí

Tento modifikátor vyhlazuje pletivo zploštěním úhlů mezi sousedními plochami stejně jako v kontextu Smooth při Editaci. Vyhlazuje povrch bez dalšího rozdělování síťoviny a tedy zvyšováním celkového počtu vrcholů objektu.

Tento modifikátor není omezen jen na vyhlazení. Její řídící faktor může být nastaven mimo rozsah 0 - 1 (včetně záporných hodnot), což může dát vzniku zajímavých deformací sítě.

Volby

X, Y, Z
Přepínací tlačítka směru pro jednotlivé osy X, Y a Z.
Factor
Faktor ovlivňující sílu vyhlazení. Rozsah je od 0.0 do 1.0 (0.0: vypnuto, 0.5: stejné jako tlačítko Smooth, 1.0: maximální). Hodnoty mimo tento rozsah způsobí pokřivení síťoviny.
Repeat
Počet iterací vyhlazení. Je ekvivalentní několikanásobnému stisku tlačítka Smooth.
Vertex Group
Název skupiny vrcholů, na které modifikátor působí. To umoožňuje selektivní vyhlazování v reálném čase s využitím vah jednotlivých vrcholů.