From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Editování textu

Textové boxy

Mód: Object nebo Edit mód

Panel: Font (Editing kontext, F9)

Textový rámek.

Textové “Boxy” dávájí možnost distribuovat text jako jediný objekt v obdélníkové oblasti a s tím související možnosti libovolného umístění v prostoru.

Text spojitě protéká mezi rámkem s nejnižším číslem k rámku snejvyšším. Pokud je text delší a nevejde se do posledního rámku, přeteče jej.

Textové rámky jsou velice podobné konceptu rámků v aplikacích typu desttop publishing, jako je například nástroj Scribus. Rámek jako nadřazený prostorový útvar celý text umišťuje do prostoru.

Rámky jsou ovládány pomocí panelu Text Boxes.

Velikost rámku

Počáteční velikost pro nový textový objekt je velikost rámku nula, a to jak pro šířku Width, tak i pro výšku {Literal|Height}}. Tyto nulové rzměry způsobují, že počíteční rámek je neviditelný.

Rámkmy se šířkou 0.0 jsou během toku textu ingnorovány (žádné přepisování slov) a rámky s výškou 0.0 protékají vždy (bez možnosti přetečení textu na další rámky).

A tak aby byl rámek viditelný, musí být jeho šířka (Width) větší, nežli 0.0.

Poznámka
Technicky výška není nikdy aktuálně 0.0, protože písmo (font) sám o sobě má vždy nenulovou výšku.


Šířka rámku.

(Frame width), tedy šířka rámku je 5.0 a protože je větší nežli nula, je nyní viditelný a vykreslený aktivní barvou tématu jako tečkovaný rámeček. Text přetéká, neb dosáhl konce rámku.

Přidání/mazání rámu

Kliknutím na tlačítko Add Textbox v panelu Text Boxes se vloží nový textový rámek právě za aktuální (v pořadí podle toku textu) s nastavenými jeho atributy (pozice a velikost). Ověřte posun tohoto nového rámku v polích X a Y. Právě úpravou hodnoty X dojde v vytvoření nového sloupce.

Vymazání rámku je možné kliknutím na tlačítko Delete. Text ve vyšších rámkáchpřeteče dolů do nižších rámků.

Příklad: Tok textu

zalamování

Se dvěma nebo více rámky je možné je aranžovat text daleko přesněji s dostatečnou volností pohybu. Například přidáním textu a napsáním “Blender je sjůpr - důpr” dostává tento text rámek. Jen zatím není vidět, protože jeho šíře Width je 0.0.


Nastavením šíře na 5.0 se rámek stává viditelným a text přetéká v souladu s novou šířkou jak je ukázáno v (Text 2). Text přetéká konec posledního rámce, což je způsobeno původní velikostí rámku.

text protékající z boxu 1 do boxu 2

Pokud přidáme nějaká rámek a nastavíme jeho šířku a výšku, tex proteče to tohoto nového rámku.


Příklad: Více sloupců

Text 5.

Pro vytvoření dvou sloupců textu pouze vytvořte textový objekt a nastavte původní šířku Width a výšku Height podle požadavků. Pak vložte nový rámek, a ten bude mít stejnou velikost jako původní rámek. Sastavte pozici X na hodnotu o něco větší, nebo menší nežli je šířka původního rámku. Viz (Text 5).

Přiřazení materiálu

Mód: Edit mode

Panel: Link and Materials (Editing kontext, F9)

Každý znak může mít jiný index materiálu (Material index), a tak může mít nastaven odlišný materiál.

Přiřazení je možné nastavit před vlastním psaním, nebo po výběrem bloku textu a kliknutím na tlačítko přiřazení Assign v panelu materiálů.

Red Green Blue.

Například pro vytvoření obrázku (Red Green Blue) nejprve potřebujete vytvořit tři oddělené materiály a tři materiálové indicie. KAždé slovo může být přiřazeno Materiálovému indexu výběrem znaků každého slovakliknutím na tlačítko Assign. (Red Green Blue) je stále jediný samostatný Textový objekt.