From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

"Doc:CZ/2.6/Manual/"

20% of translation by Quark66 done.

Sledování (Tracking)


Page status (reviewing guidelines)

Text

vychází se zastaralé verze
Starý popis nutno doplnit v 2.6
Nutno ověřit soulad s verzí 2.6 !
==Old Track==
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:2.5/Manual/Modeling/Objects/Tracking#Old_Track


Proposed fixes: none

Sledování

Mód: Objektový režim

Panel: Object » Constraints

Klávesová zkratka: CtrlT

Menu: Object » Track » Make Track

Popis

sledování se skládá s objektu sledujícího druhý objekt. Sledující “Tracker” a sledovaný cíl je “Target” (cíl). Pokud se cíl pohybuje, sledující se otáčí. Pokud se sledující pohybuje, současně se též otáčí. V obou případech sledující má stále "upřený pohled" směrem k cíli.

Typy sledování

Error creating thumbnail: Image type not supported
Make Track menu.

K vytvoření jednoho nebo více sledujících objektů jeden cíl vyberte alespoň dva objekty a stiskněte CtrlT. Aktivní objekt se stane cílem sledování ostatními objekty. Menu (Make Track ) dává různé možnosti pro vytvoření vazby sledování:

Sledování To Constraint

The Track To constraint applies rotations to its owner, so that it always points a given “To” axis towards its target, with another “Up” axis permanently maintained as much aligned with the global Z axis (by default) as possible. See: Track To Constraint

Locked Track Constraint

The Locked Track constraint is a bit tricky to explain, both graphically and textually. Basically, it is a Track To Constraint, but with a locked axis, i.e. an axis that cannot rotate (change its orientation). Hence, the owner can only track its target by rotating around this axis, and unless the target is in the plane perpendicular to the locked axis, and crossing the owner, this owner cannot really point at its target. See: Locked Track Constraint

Tlumené sledování

Omezení při tlumeném sledování omezuje jednu lokální osu vlastníka tak, aby pokaždé mířil směrem k cíli. Viz Damped Track Constraint

Staré sledování

Staré sledování “constraint”.

V tomto starším algoritmu (před verzí 2.30) je podobné chování jako Track To ve kterém není žádná osa zamčená. Tento algoritmus pouze zkouší udržet “To” osy směřující na cíl. Sleddující objekt bude obvykle zkončí v podivné orientaci když je toto omezení použito poprvé. Pro opravu použijte AltR když měníte sledování “Up” osy. Avšak stále upřednostŇovanou metodou je omezení typu Track To.

Předpokládejme, že nemáme vybráno nic. Old Track v dialogu se dvěmi vybranými krychlemi; viz (Old Track “constraint”). Defaultní neaktivní objekt(y)sledují aktivní objekt a tak jejich lokální osa +Y axis ukazuje na sledovaný objekt. Kostka “A” je sledující a kostka “B” používá omezení Old Track. Uvidíte, že “A”-čková osa +Y ukazuje na “B” ale ve zvláštní orientaci. Toto se typicky stane pokud objekt již má svoji vlastní rotaci. Je možné vytvořit opravné sledování zrušením rotace sledujícího objektu, a to použitím AltR.

Orientace sledujícího objektu je také nastavena a tak je vybrána svislá osa “Up” ukazující nahoru.

Nastavení osy pro sledování.

If you want to change this you need to get to the Anim settings panel where Old Track’s settings are accessed. First select the tracking object (not the target) and change the Button window to Object context by clicking the icon (Manual-Part-II-ObjectContext F7.png), or F7; see (Setting track axis).

You then have the option of selecting the Tracking axis from the first column-set of six radio buttons and/or selecting the upward-pointing axis from the second column-set in the Anim Setting panel. Each time you change the “Up” axis you need to apply AltR otherwise the tracking object will continue to track with the old orientation. This is one of the drawbacks to using Old Track.

To clear or remove an old track “constraint”, select the tracking object and press AltT. As with clearing a parent constraint, you must choose whether to lose or save the rotation imposed by the tracking.

Note
AltT command works (and is useful) only for the Old Track “constraint”. To clear the Track To and Locked Track constraints, just delete them directly from the stack at the Constraints panel.


Hints

The active object always becomes the target object to be tracked. In all but Old Track a blue dashed line is drawn between the tracker and target indicating that a tracking constraint is in place between the corresponding objects. If you see an object tracking another object without a dashed blue line then you know the tracking object is using the Old Track “constraint”.

Invalid Tracking or settings

If you choose an invalid tracking “To” and/or “Up” axis, the tracking object keeps it current orientation and ignores the incorrect selections. For example, if you choose the +Z axis as the “To” axis and also choose the +Z axis as the “Up” axis, you have chosen an invalid combination because you can’t have the tracking object’s +Z axis doing two different things at the same time.

If you have problems setting up the correct “To” and “Up” axes you may want to turn on the tracking object’s local axes. You can do this from the Draw panel by clicking on the Axis button. See The Interface chapter for further details on the Draw panel.