From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.


Page status (reviewing guidelines)

Text Přímý překlad strohého anglického originálu.
Proposed fixes: none


Transformace objektů

Objekty mohou být transformovány mnoha způsoby. V následujících kapitolách jesou transformace detailně popsány Manipulatace ve 3D. V zásadě je možné rozlišovat těchto několik skupin transformací v objektovém režimu editace:

  • Posuv, translace - Translation
  • Rotace - Rotation
  • Měřítké, škálování - Scale
  • Zrcadlení - Mirror