From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Duplikace skupin (DupliGroup)

Mód: objektový režim

Panel: Object › Duplication › Group

Duplication Group or DupliGroup umožnuje vytvářen instance skupiny pro každou instanci objektu.

Základní použití

 • Vytvořte několik objektů a sestavte z nich skupinu pomocí
 1. výběru všech,
 2. klávesami CtrlG a
 3. eventuelně skupinu přejmenujte pomocí Object › Groups
 • Vytvořte Duplikaci skupin pomocí
 1. přidání dalšího vytvořeného objektu (⇧ ShiftA), který nazveme Empty,
 2. pomocí Object › Duplication povolte skupinu Group a
 3. vyberte jméno nově vytvořené skupiny.


Duplikace skupin a dynamické vazby

Shlédněte Appending and Linking pro pochopení dynamických vazeb (link) dat ze souboru .blend do rozpracovaného souboru. Mžete dynamicky vázatskupiny z jednoho souboru .blend do jiného. Když tak učiníte, svázaná skupina se neobjeví kdekoli ve scéně pokud nevytvoříte objekt, který skupinu bude kontrolovat.

Příklad

 • Vytvořte link skuipiny nějakého souborudo vaší scény jako je popsáno v Appending and Linking.
  Ot této chvíle můžete použít jednoduchý, nebo složitý způsob:
 • Jenoduchá cesta:
 1. Vyberte Add › Group Instance › [jméno skupiny, kterou jste přilinkovali].
 • Těžká cesta:
 1. Vyberte Add › Empty a vyberte prázdný objekt, který jste právě přidali.
 2. Přepněte na kontext Object a v panelu Duplication klikněte na Group.
 3. V rozvinutém boxu je vidět k výběru další Group: kterou jste přilinkovali.

V tomto okamžiku se projeví instance skupiny. JE možné duplikovat prázdný objekt a nastavení duplikace objektů bude zachována pro každý prázdný objekt. Touto cestou je možné velice jednoduše získat vícenásobné kopie linkovaných dat.

Vytvoření duplikovaného objektu do reality

Pokud požadujete renderovat duplicitní skupiny v Yafaray nebo některých jiných renderech které přímo tyto duplikované skupiny nepodporují, potom:

Jednoduše vyberte duplikovanou skupinu a stiskněte Ctrl⇧ ShiftA. Po této konverzi duplicitní skupiny do regulárních objektů mohou být dále transformovány a nanimovány běžných způsobem.

Poznámka
Pokud duplikace skupin je linkována z externího souboru dat objektů (sítě, materiály, textury, transformace), budou také přilinkoványz původní skupiny. Avšak rozličné rodičovské vztahy se nepřenesou.