From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Duplikace rámců

Duplikace rámců DupliFrames je nástroj pro násobné duplikace rámců rozmístěných podél dráhy. Jde o velice užitečný nástroj pro rychlé aranžování objektů

Příklady

Nastavení křivky
Přidání ⇧ ShiftA Beziérovy křivky Bezier Circle a zvětšení škálováním. V menu Curve pod položkou animace cesty (Path Animation) povolte volbu sledovat enable (Follow) a nastavte hodnotu Frames na rozumnou hodnotu pod 100 (řekněme 16).


Nastavení pro objekt

Přidání hlavy Monkey v menu Object se zapnutou možností duplikace Duplication povolte Frames a vypněte rychlost (Speed).

Rychlost
Volba rychlosti (Speed) je využita v případě, že je nastaveno slodování cesty pro vztahy rodič-potomek pro sledování cesty Follow Path (viz níže). V tomto případě bude hlava opice cestovat podél křivky 16 rámečků.


Rodiče

Rodičovská vazba opice na Beziérovu křivku: prvně vyberte hlavu opice, pak křivku (a tak se křivka stává aktivním objektem) a pomocínd CtrlP. Vyberte opici a stiskněte AltO pro resetování jejího počátku na původní hodnotu.

Vytažení orientace

Nyní můžete změnit orientaci opice buď jejím rotováním (buď v editačním režimu, nebo změnou v objektovém zežimu) anebo změnou os posuvu Tracking Axes pod položkour Animation Hacks (s vybranou hlavou opice). Aranžování a vylepšování opic může být samožřejmě dále možné upravovat editací křivek.

Pro převod všech opic do skutečných objektů prvně Ctrl⇧ ShiftA pro Make Duplicates Real. Všechny opice se stávají skutečnými objekty. P0ro změnu tohoto stavu stiskněte ObjectMake Single UserObject&Data a pak vyberte vše pomocí All.


Poznámka
Je mnoho alternativních možností přístupu k duplikaci rámců (Dupliframes). Výběr vhodného způsobu závicí na kontexu:
  1. Pro použití na malých křivkách jako profilech a dlouhých jako cest jednoduše využijte tvarování Bevel Object později.
  2. Pro aranžování objektů podíl křivky může být užitečná kombinace modifikátoru pole (Array Modifier) a modifikátoru křivky (Curve Modifier).
  3. Duplikace hran Dupliframes může být využito pro aranžování objektů jako například podél kružnice nebo paříš rozdělenou rovinou..


Externí odkazy