From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.
done
 hotovo & revizi, prosím. Ready & Czech revision please


Duplikace stěn

Mód: Objektový režim

Panel: ObjectDuplication

Duplikace stěn, Duplication Faces nebo DupliFaces je schopnost replikace objektuv k každé stěně rodičovského objektu. Nejlepším vysvětlením pojmu je pomocí příkladů a ilustrací.

Příklad v souboru .blend
Stáhněte soubor .blend s příklady právě zde

Základní použití

Krychle a koule

V tomto příkladu bude použita UV koule s vytaženým (extruded) "severním pólem" jako základní objekt a krychle jako rodičovská síťovina. V objektovém režimu Object mode vytvoříme kouli jako rodiče krychle. Prvně RMB Template-RMB.png vybereme kouli, pak ⇧ ShiftRMB Template-RMB.png vybereme krychli (pořadí je velice důležité) a nakonec klávesami CtrlP provedeme jejich zpříznění.

Duplication Faces použité na krychli

Dále v kontextu objektu a panelu Duplication povolíme povrchy Faces. Koule je zkopírovaná na každou plochu povrchu krychle.

Děděné vlastnosti
Umístění, orientace, škálování duplikovaných potomků odpovídá povrchovým stěnám rodiče. A tak pokud jsou různé objekty rodiči krychle, také budou duplikovány každý na stěny rodiče. Pokud je krychle rozdělena v režimu editace (Edit Mode W), každý potomek bude duplikován na každý povrch krychle.


Rodičovský objekt a originál jsou zobrazeny jako editovatelné předlohy ("templates") ve 3D pohledu, ale nejsou renderovány.

Škálování

Scale povoleno
Horní stěna krychle škálována dolů

Povolením škálování Scale pro rodičovské objekty se také škálují potomci podle odpovídajících stěn rodičovského ojektu.

Takže přeškálováním stěny rodičovského objektu budou odpovídajícím způsoběm změněny i potomci.