From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Vybíratelné prvky

Jak jsme viděli na stránce struktura sítě, jsou sítě tvořené z různých typů prvků. Podle typu pohledu mají vizuální tvat rozličný, ale stále jde o reprezentaci základních prvků, tj. “vrcholů”, “hran” a “stěn”.

A tak je možné vybírat různé části i z těchto tří typů prvků. Zde je důležitá jedna suitečnost: pokud vybereme určitý typ prvku, (napříkald hranu), tak implicitně jsou vybrány i její koncové vrcholy. Stejně tomu tak je v případě stěn. Toto je velice důležité, protože některé nástroje mohou operovat pouze vrcholy, hranami, plochami.

Obecně lze říci, že v určitou chvíli je možné vybrat pouze jeden element. Ale v přípaě použití různým výběrových režimů je možné dokonce i kombinovat výběry. Tj. napříkald vybrat několk nesousedících vrcholů, hran a stěn. Tento kombinovaný výběrový režim je popsán dále.

Režimy výběru

Jsou dva způsoby přepínání mezi výběrovými režimy:

Select Mode popup

Mód: Edit mode

Klávesová zkratka: Ctrl⇆ Tab

V Edit režimu jsou k dispozici tři rozdílné výběrové režimy, viz (Select Mode menu).

Select Mode menu.
Select Mode » Vertices - vrcholy
Stiskněte Ctrl⇆ Tab a vyberte z popup menu Vertices, nebo stiskněte Ctrl⇆ Tab1 NumPad. Vybrané vrcholy jsou vykresleny žlutou barvou a nevybrané růžovou.
Select Mode » Edges
Stiskněte Ctrl⇆ Tab a vyberte z popup menu Edges, nebo stiskněte Ctrl⇆ Tab2 NumPad. V tomto režimu nejsou vrcholy vykreslovány a namísto toho jsou vybrané hrany vykresleny žlutě a nebyvrané černě.
Select Mode » Faces
Stiskněte Ctrl⇆ Taba vyberte z popup menu Faces, nebo stiskněte Ctrl⇆ Tab3 NumPad. V tomto režimu jsou stěny vykresleny s výběrovým bodem uprostřed každé z nich. Vybrané stěny jsou vykreselny žkutě s oranžovým výběrovým bodem uprostřed. Nevybrané jsou vykresleny černě.

Většina všech nástrojů úprav pracuje se všemi režimy výběru. A tak je možné rotovat, škálovat, Extrude - vytahovat, atd. ve všech režimech. Samotřejmě rotace samotného vvrcholu není moc k užitku, pokud je střed otáčení nastaven právě v tomto vrcholu.

Select Mode header widgets

Mode: Edit mode

Panel: Header of the 3D View

Edit mode select mode buttons.

You can also enter the different modes by selecting one of the three buttons in the toolbar; see (Edit mode select buttons).

Using the buttons you can also enter “mixed” or “combined” mode by ⇧ ShiftLMB Template-LMB.png clicking the buttons. This will allow you to select vertices, edges and/or faces at the same time!

Note
The “Mode Selection” buttons are only visible for meshes in Edit mode.


Výběr prvků po přepnutí režimu výběru

When switching modes in an “ascendant” way (i.e. from simpler to more complex), from Vertices to Edges and from Edges to Faces, the selected parts will still be selected if they form a complete set in the new mode. For example, if all four edges in a face are selected, switching from Edges mode to Faces mode will keep the face selected. All selected parts that do not form a complete set in the new mode will be unselected.

Hence, switching in a “descendant” way (i.e. from more complex to simpler), all elements defining the “high-level” element (like a face) will be selected (the four vertices or edges of a quadrangle, for example).

See (Vertices mode example), (Edges mode example), (Faces mode example) and (Mixed mode example) for examples of the different modes.

none Vertices mode example.
Edges mode example.
Faces mode example.
Mixed mode example.