From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Výběr stěn

Aktivace režimu výběru stěn
Pro výběr stěn modelu je nutné přejít do tohoto režimu pomocí tlačítka na obrázku vlevo, nebo stiskem kombinace Ctrl⇆ Tab a výběrem z menu. Výběr obvykle pracuje s RMB Template-RMB.png ; pro přidání stěny k výběru. Pro odebrání z výběru před kliknutím stisknout ⇧ Shift.

Smyčky stěn

Mód: Edit Mode (Mesh)

Klávesová zkratka: AltRMB Template-RMB.png - nebo ⇧ ShiftAltRMB Template-RMB.png pro úpravu existujícího výběru

Face Loops are pretty much the same as Edge Rings. If you want to select a Face Loop, there is no menu entry that works based on a selected face. Using Select » Edge Ring would select a "cross" with the prior selected face as the middle. If you want to avoid switching to Edge Select Mode to select a Face Loop, use the AltRMB Template-RMB.png shortcut.

Different Loopselect Operations on a grid in Face Select Mode
  1. Just the selected face.
  2. Select the face, then Select » Edge Ring. See, how Blender selects edges, even if being in Face Select Mode. If these edges are desired and you want to work on them, switch in Edge Select Mode. Switching to Vertex Select Mode would flood the selection and leave you with the 4th image as result, after going back to Face Select Mode.
  3. Select the face, the Select » Edge Loop. As in the example above, Blender pretends to be in Edge Select Mode and takes the four edges of the selected face as base for the selection operation.
  4. This selection was created by AltRMB Template-RMB.png on the left edge of the center face, followed by twice ⇧ ShiftAltRMB Template-RMB.png on the top edge of the center face. Two times, because the first click will remove the selected face loop (in this case, just the original selected face), while the second click will add the whole vertical running loop to the selection, creating the cross.

N-úhelníky v režimu výběru stěn

Ngon-Face having its center dot inside another face
As already known, faces are marked with a little square dot in the middle of the face. With ngons that can lead in certain cases to a confusing display. The example shows the center dot of the U-shaped ngon being inside of the oblong face inside the "U". It is not easy to say which dot belongs to which face (the orange dot in the image is the object center). Luckily, you don't need to care much - because to select a face, you don't have to click the center dot, but the face itself.

Blender3D FreeTip.gif
Face selection
To select a face:
Click the face, not the dot!