From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Základy výběrů

Mód: Edit režim

Klávesová zkratka: RMB Template-RMB.png a ⇧ ShiftRMB Template-RMB.png

Nejrozšířeným způsobem pro výběr elementu je kliknutí RMB Template-RMB.png na požadovanou položku. Tím je položka vybrána na úkor ostatních již vybraných.

Přidávání do výběru

Pro přidání k existujícímu výběru podržíme ⇧ Shift a klikneme pravým tlačítkem myši. Dalším kliknutím bude vybraná komponenta z výběru odebrána ("odvybrána").

Stejně jako v objektovém režimu je aktivní unikátní prvek zobrazen světlejším odstínem (obecně poslední vybraný element). V závislosti na dále použitém nástroji může být tento výběr posledního prvku velice důležitý!

Za poznámku stojí skutečnost, že neexistuje volba pro výběr prvku, který je zakrytý ostatními prvky. Avšak pokud jsme v režimu pevného , stínovaného nebo texturového pohledu (nikoli obklopující hranoly, nebo drátový pohled), bude vybrána pouze viditelná část prvků. Tedy v případě krychle a bočního pohledu pouze viditelných například šest vrcholů, nikoli další.

Výběr prvků v regionu

Mód: Edit mode

Klávesová zkratka: B, C, a CtrlLMB Template-LMB.png kliknout a táhnout

Vybíráné v regionu umožňuje vybrat skupinu prvků uvnitř oblasti 2D a to přímo v podlehu 3D. Regionem může být kružnice, nebo obdélník. Kružnicový region je dostupný pouze v Editačním režimu. Obdélníkovitý výběr nebo “Výběr obrysu - Border Select” je dostupný v obou režimech Editačním i Objekrovém.

Poznámka
Vybrané prvky použitím obou metod je ovlivněno vlastností Limit Selection to visible (omezení výběru na viditelné). Vlastnost je dostupná v pohledu 3D v nastavení Solid Viewport Shading Mode.

Například:

  1. v pevném režimu stínování a výběru povrchů budou všechny pochy uvnitř oblasti výběru vybrány;
  2. Ve drátovém režimu pohledu budou vybrány pouze povrchy, jejichž střed spadá do oblasti výběru.


Obdélníková oblast (výběr pozadí)

Funkce Border Select je dostupná v Edit módu nebo Object módu. Aktivaci nástroje provedeme pomocí B. Požití nástroje výběru Border Select k výběru skupiny objektů je takové, že kreslíme obdélník za současného podržení levého tlačítka myši LMB Template-LMB.png. In doing this you will select all objects that lie within or touch this rectangle. If any object that was last active appears in the group it will become selected and active.

Start
Vybírání
Kompletní

V okamžiku (Start), Border Select je výběr aktivován a je indikován tečkovaným křížovým kurzorem. V kroku In (Vybírání) je opovídající oblast vybrána nakreslením obdélníku pomocí myši LMB Template-LMB.png. Oblast výběru je pokryta třemi stěnami. Uvolněním tlačítka myši LMB Template-LMB.png je výběr kompletní.

Poznámka
Výběr pomocí Border přidává prvky k předchozímu výběru. Při začínání s výběrem je vhodné odznačit vše A a nakonec využít MMB Template-MMB.png během kreslení hraničního obdélníku. Tímto krokem jsou z celkového výběru odebrány objekty uvnitř nakresleného hraničního obdélníku.


Kruhový region

This selection tool is only available in Edit mode and can be activated with C. Once in this mode the cursor changes to a dashed cross-hair with a 2D circle surrounding it. The tool will operate on whatever the current select mode is. Clicking or dragging with the LMB Template-LMB.png, causing elements to be inside the circle will cause those elements to be selected.

Je možné zvětšit, nebo změnšit region kruhu pomocí šedých kláves + NumPad a - NumPad, nebo točením středního myšího kolečka Wheel Template-MW.png.

Před
Po
Výběr kruhového regionu

(Výběr kruhového regionu) je příkladem výběru hran v režimu Výběr hran. Jakmile hrana protíná kruh výběru, stává se vybranou. Nástroj je interaktivní kdy dochází k postupnému výběru hran zatímco kruhovým regionem pohybujeme se stisnkutým LMB Template-LMB.png.

Pokud chcete vyjmout prvek z celkového výběru (tj. deselect), podržte MMB Template-MMB.png nebo AltLMB Template-LMB.png a začněte kliknutím tahat znovu.

Pro výběrový režim povrchů (Faces) musí kružnice protínatindikátor plochy. Ten je patrný jako malý pixelový čtevereček uprostřed každé plochy.

Pro ukončení tohoto nástroje postačuje kliknutí RMB Template-RMB.pngn nebo stiskem klávesy Esc.

Region laso

Nástroj výběru Lasso (česky překvapivě "laso") je podobný k výběru pomocí Border. Vybírá, které objekty jsou v regionu pouze s tím rozdílem, že Lasso je právě nakreslená oblast obecného tvaru..

Lasso je dostupné jak v režimu Edit Mode, tak i Object Mode. K aktivaci nástroje použijte CtrlLMB Template-LMB.png zatímco kreslíte. Jediným rozdílem mezi lasem a Border je v objektovém režimu (Object mode), kdy laso vybírá objekty jejichž střed spadá do požadovaného regionu.

Pro odvýběr použijte Ctrl⇧ ShiftLMB Template-LMB.png zatímco kreslíte.

Start
Vybírání
Kompletní
Výběr lasem

(Výběr lasem) je příklad použití nástroje výběru Lasso při zapnutém způsobu vybírání vrcholů (Vertex Select Mode).

Doplňkové nástroje výběru

The select menu in edit mode contains additional tool for vybírání komponent:

(De)select All A
Vybrat všechny nebo odvybrat všechny síťové komponenty.
Invert Selection CtrlI
Inverze výběru. Vybere nevybrané a nevybere již vybrané komponenty.
More CtrlNum+
Propaguje výběr přidáním komponenty, kteá je nadřízená k vybraným elementům.
Less CtrlNum-
Odvybere komponenty které ohraničují aktuální selekci.