From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Primitiva sítí

Mód: Object režim

Klávesová zkratka: ⇧ ShiftA

Menu: Add » Mesh

Běžný typ objektu ve 3D scéně Blenderu je síť. Blender nabízí několik základních “primitiv”, tj. tvarů, ze kterých můžeme začít modelovat.

Deset standardních primitiv Blenderu


Volby pro více než jeden objektu jsou:

Radius - poloměr
Nastaví počátačení velikosti Kruhu - Circle, Válce - Cylinder, Kuželu - Cone, Koule - UVSphere a IcoSphere.
Hloubka - Depth
Nastaví počátačení délku (výšku, hloubku) válce a kuželu.
Pounámka k rovinným útvarům
Můžete vytvořit z rovinného útvaru 3rozměrný posunem jedné, nebo více hran mimo základí rovinu (použitelné pro rovinu, kruh a mříž - Grid). Jedoduchá kružnice se nabízí jako výborný startovní krok pro vytváření mnoha komplexních tvarů.


Rovina - Plane

Rovina, čili "planum" je v počátku ohraničena čtyřmi hranami a obsahuje jednu plochu. Nejde však o skutečný třírozměrný objekt, protože nemá tloušťku. Roviny jsou často využity pro tvorbu dalších objektů, nebo samostatně pro zrcadla, krycí desky s jedním povrchem atp.

Krychle

A standard cube contains eight vertices, twelve edges, and six faces, and is a real three-dimensional object. Objects that can be created out of cubes include dice, boxes, or crates.

Kruh

A standard circle is comprised of n vertices. The number of vertices and radius can be specified in the context panel in the Tool Shelf which appears when the circle is created.

Vertices
The number of vertices that define the circle. The more vertices the circle contains, the smoother its contour will be; see (“Circles” obtained with various settings). In contrast, a circle with only 3 vertices is actually a triangle — the circle is actually the standard way of adding polygons such as triangles, pentagons, et cetera.
Radius
Nastaví poloměr kružnice.
Typ výplně - Fill Type
Set how the circle will be filled
Triangle Fan
Fill with triangular faces which share a vertex in the middle.
Ngon
fill with a single ngon
Nothing
Do not fill. Creates only the outer ring of vertices

Koule - UV Sphere

A standard UV sphere is made out of n segments and m rings. The level of detail and radius can be specified in the context panel in the Tool Shelf which appears when the UV sphere is created. Increasing the number of segments and rings makes the surface of the UV sphere smoother.

Segments
Number of vertical segments. Like Earth’s meridians, going pole to pole and
Rings
Number of horizontal segments. These are like Earth’s parallels.
Note
If you specify a six segment, six ring UVsphere you’ll get something which, in top view, is a hexagon (six segments), with five rings plus two points at the poles. Thus, one ring fewer than expected, or one more, if you count the poles as rings of radius 0.


Koule - Icosphere

An icosphere is a polyhedra sphere made up of triangles. The number of subdivisions and radius can be specified in the context panel in the Tool Shelf after the Icosphere is created. Icospheres are normally used to achieve a more isotropical and economical layout of vertices than a UV sphere.

Subdivisions
How many recursions are used to define the sphere. Increasing the number of subdivisions makes the surface of the Icosphere smoother. At level 1 the Icosphere is an icosahedron, a solid with 20 equilateral triangular faces. Any increasing level of subdivision splits each triangular face into four triangles, resulting in a more spherical appearance.
Size
The radius of the sphere.


Note
It is possible to add an icosphere subdivided 500 times. Adding such a dense mesh is a sure way to cause a program crash. An icosphere subdivided 10 times would have 5,242,880 triangles, so be very careful about this!


Válec

A standard cylinder is made out of n vertices. The number of vertices in the circular cross-section can be specified in the context panel in the Tool Shelf that appears when the object is created; the higher the number of vertices, the smoother the circular cross-section becomes. Objects that can be created out of cylinders include handles or rods.

Vertices
Then number of vertical edge loops used to define the cylinder.
Radius
Sets the radius of the cylinder.
Depth
Sets the height of the cylinder.
Cap Fill Type
Similar to circle (see above). When set to none, the created object will be a tube. Objects that can be created out of tubes include pipes or drinking glasses (the basic difference between a cylinder and a tube is that the former has closed ends).

Kužel

A standard cone is made out of n vertices. The number of vertices in the circular base, dimensions and option to close the base of the cone can be specified in the context panel in the Tool Shelf that appears when the object is created; the higher the number of vertices, the smoother the circular base becomes. Objects that can be created out of cones include spikes or pointed hats.

Vertices
The number of vertical edge loops used to define the cone.
Radius 1
Sets the radius of the base of the cone.
Radius 2
Sets the radius of the tip of the cone. A value of 0 will produce a standard cone shape.
Depth
Sets the height of the cylinder.
Base Fill Type
Similar to circle (see above).

Anuloid - torus (pneumatika)

A doughnut-shaped primitive created by rotating a circle around an axis. The overall dimensions are defined by the Major and Minor Radius. The number of vertices (in segments) can be different for the circles and is specified in the context panel in the Tool Shelf with both radii (Major Segments and Minor Segments).

Major Radius
Radius from the origin to the center of the cross sections
Minor Radius
Radius of the torus's cross section
Major Segments
Number of segments for the main ring of the torus. If you think of a torus as a "spin" operation around an axis, this is how many steps in the spin.
Minor segments
Number of segments for the minor ring of the torus. This is the number of vertices of each circular segment.
Use Int+Ext Controls
Change the way the torus is defined:
Exterior Radius
When Use Int+Ext Controls is active, if viewed along the major axis, this is the radius from the center to the outer edge.
Interior Radius
When Use Int+Ext Controls is active, if viewed along the major axis, this is the radius of the hole in the center.

Mříž

A standard grid is made out of n by m vertices. The resolution of the x-axis and y-axis can be specified in the context panel in the Tool Shelf which appears when the object is created; the higher the resolution, the more vertices are created. Example objects that can be created out of grids include landscapes (with the proportional editing tool or Displace modifier) and other organic surfaces. You can also obtain a grid when you create a plane and then use a subdivide modifier in Edit mode. However, there is a Landscape add-on available in the User Preferences.

X Subdivisions
The number of spans in the x direction. Minimum of 3, creating two face loops.
Y Subdivisions
The number of spans in the y direction.
Size
The length of the sides of the grid.

Opička

This is a gift from old NaN to the community and is seen as a programmer’s joke or “Easter Egg”. It creates a monkey’s head once you press the Monkey button. The Monkey’s name is “Suzanne” and is Blender’s mascot. Suzanne is very useful as a standard test mesh, much like the Utah Tea Pot or the Stanford Bunny.

Doplňky

A few of the mesh primitives available as add-ons.


In addition to the basic geometric primitives, Blender has a constantly increasing number of script generated meshes to offer as pre-installed add-ons. These become available when enabled in the User Preferences' Add-ons section (filter by Add Mesh). Only a few are mentioned here:

Landscape
Adds a landscape primitive. Many parameters and filters appear in the Tool Shelf.
Pipe Joints
Adds one of five different pipe joint primitives. Radius, angle, and other parameters can be changed in the Tool Shelf.
Gears
Adds a gear or a worm with many parameters to control the shape in the Tool Shelf.