From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.


Page status (reviewing guidelines)

Page reviewed and in good shape

Spojení vrcholů

Mód: Edit režim

Klávesová zkratka: J

Menu: Mesh → Vertices → Connect

Tento nástroj spojí vybrané vrcholy pomocí nových hran. Hlavní rozdíl oproti vytváření hran je, že stěny jsou rozděleny nově vytvořenými hranami.

Pokud vyberete více vrcholů, povrchy budou rozděleny podle vybraných vrcholů.

Před
Po

Pokud vyberete pouze dva vrcholy, řez povrchem bude veden napříč nevybranými vrcholy podobně tak, jako při použití nástroje nože (knife) avšak s tím, že tato funkce řeže i nevybrané povrchy podle spojnice vybraných bodů..

Před
Po