From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.


Page status (reviewing guidelines)

Page reviewed and in good shape

Oddělení

Mód: Edit mode

Panel: Mesh Tools (Editing context)

Klávesová zkratka: W » 1 NumPad/2 NumPad

Menu: Mesh » Edges » Subdivide, Specials » Subdivide/Subdivide Smooth

Oddělení rozděluje vybrané hrany a stěny jejich rozpůlením a přidáním nezbytných dalších vrcohů a hran. Přitom systém dodržuje několik pravidel, jako:

 • Pokud je vybrána jedna hrana (Tri mode), trojúhelníky jsou rozděleny na trojúhelníky, čtverce do tří trojúhelníků.
 • /Pokud jsou vybrány dvě hrany:
  • a pokud je stěna trojúhelník, je nová hrana vytvořena mezi dvěma novými vrcholy. Trojúhelník je rozdělen na trojúhelník a čtyřúhelník.
  • a pokud je stěna čtyřúhelník a hrany jsou sousedící, dostáváme tři možné chovánív závislosti na nastavení typu řezu roku (Corner Cut Type) (v menu drop-down za tlačítkem Subdivide v panelu nsátrojů sítí (Mesh Tools). DEtaily viz níže.
  • a pokud je stěna čtyřúhelník a hrany jsou protilehlé, čtyřúhelník je pouze rozdělen ve dva hranou spojující nové vrcholy.
 • POkud jsou vyvrány tři hrany jedné stěny:
  • a stěna je trojúhelník, znamená to, že je vybrána celá stěna, která je rozdělena na štyři menší trojúhelníky.
  • Pokud je stěna čtyřúhelník, jsou nejprve rozdělšny ptrotilehlé hrany. Pak je dělena “střední” hrana podle toho, jaké “pod-čtyřúhelníky” vzniknou.
 • Pokud jsou vybrány čtyři hrany jedné stěny, je plocha rozdělena do čtyř menších čtyřúhelníků.


Volby

Volby jsou dostupné v panelu nsátroj Tool Panel těsně po spustění nástroje;

Počet řezů (Number of Cuts)
Specifikuje počet uskutečněných řezů na jednu hrany. Přednastavená je hodnota 1, tedy dělení na dvěš části. Hodnota 2 znamená dělení na tři části atd.
Vyhlazení (Smoothness)
Displaces subdivisions to maintain approximate curvature, The effect is similar to the way the subdivision modifier might deform the mesh.
Síť před rozdělením
Rozdělení bez vyhlazování
a s vyhlazováním = 1.000
Quad/Tri Mode
Poskytuje rozdělení na trojúhelníky namísto polygonů. (viz příklady níže).
Typ řezu rohem
This drop-down menu controls the way quads with only two adjacent selected edges are subdivided
Fan
the quad is sub-divided in a fan of four triangles, the common vertex being the one opposite to the selected edges.
Innervert
(i.e. “inner vertex”), The selected edges are sub-divided, then an edge is created between the two new vertices, creating a small triangle. This edge is also sub-divided, and the “inner vertex” thus created is linked by another edge to the one opposite to the original selected edges. All this results in a quad sub-divided in a triangle and two quad.
Path
First an edge is created between the two opposite ends of the selected edges, dividing the quad in two triangles. Then, the same goes for the involved triangle as described above.
Straight Cut
Currently non functioning...
Fan cut type
Innervert cut type
Path cut type


Fractal
Displaces the vertices in random directions after the mesh is subdivided
Plane before subdivision
Regular subdivision
Same mesh with fractal added


Along Normal
Causes the vertices to move along the their normals, instead of random directions
Along normal set to 1


Random Seed
Changes the random seed of the noise function, producing a different result for each seed value.
Same mesh with a different seed value


Příklady

Dále následují různé příklady ilustrující různé možnosti procesů Subdivide a Subdivide Multi s ponechaným výběrem po rozdělení.

The sample mesh.


Jedna hrana

One Edges
Quad/Tri Mode


Dva trojúhelníky

Doc26-subdivide-twoEdgesTri.png
Quad/Tri Mode


Dvě protilehlé hrany čtyřúhelníku

Doc26-subdivide-twoEdgesOpposite.png
Quad/Tri Mode


Dvě sousedící hrany čtyřúhelníku

Fan cut type
Quad/Tri Mode


Innervert cut type
Quad/Tri Mode


Path cut type
Quad/Tri Mode


Tři hrany

Doc26-subdivide-threeEdges.png
Quad/Tri Mode


Režim "Tri mode"

Doc26-subdivide-threeEdgesTri.png
Quad/Tri Mode


Čtyřúhelník/čtyři hrany

Doc26-subdivide-fourEdges.png
Quad/Tri Mode


Vícenásobné dělení

Triangl se dvěma řezy
Čtyřúhelník se dvěma řezy