From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Řez napříč (Bisect)

Mód: Edit mode

Menu: Mesh » Bisect

Nástroj "bisect" dává modeláři rychlou možnost rozříznout síťový model na dvě části pomocí parametricky definované roviny řezu. (nadpis kapitoly "Řez napříč" by měl správně být "Podélné, příčné a obecné řezy modelem").

Je důležité poznamenat rozdíl mezí tímto způsobem řezu a řezem pomocí nože. Zde platí:

  • Rovina řezu může být číselně upravována v operačním panelu.
  • Řezy mohou odstranit geometrii jedné strany.
  • Řezy mohou volitelně vyplnit vzniklé díry materiálem a UV povrchem a barvami založených na okolní geometrii.

Což znamená, že nástroj Bisect může vyřezávat části sítě bez jakéhokoli vytváření prázdných děr a prostorů.

Příklad běžného použití nástroje Bisect
Příklad použití Bisect se zapnutou volbou výplně


Postup

Model máme v editačním režimu (Edit-mode) a vybrané požadované prvky určené k řezu (zde pomocí A, nebo AA vybrán celý model). Pomocí menu Mesh-Bisect je kurzor přepnut do tvaru křížku a nyní nakreslíme úsešku reprezentující rovinu řezu podál pohledu 3D. PO této akci jsou v kontextovém menu zobrazeny parametry právě zvolené řezné roviny a volby viditelnosti jednotlivých částí modelu včetně stavu výplně plochy řezu. Akce je patrná z obrázku.

První krok - výběr roviny řezu.
Ukázka kontextového menu Bisect


Blender3D FreeTip.gif
Poznámka
Po této akci je možné s rovinou dále pracovat, avšak musíme být stále v kontextu režimu editace téhož modelu. Přepnutí do Objektového módu způsobí zafixování řezu tak, jak jsme jej vytvořily, čili řezem vytvořené hrany a vrcholy se stávají plnohodnotnými součástmi řezaného modelu.