From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Nástroje pro rozdělování sítě

Rozdělování přidává celkovou jemnost povrchu rozřezáváním existujících povrchů a hran na menší částí. Systém Blender disponuje pro tuto činnost několika nástroji, jako jsou:

Rozdělení (Subdivide)
Dělení stěn a hran na menší celky.
Rozdělení smyčkou
Vloží smyčku z nových hran mezi existující.
Spojení vrcholů
Propojí vybrané vrcholy s hranami, které rozdělují povrchy.
Rozdělení nožem
Interaktivním způsobem řeže hrany a stěny.
Zkosení (Bevel)
Odděluje hrany nebo vrcholy do rozpoložení ploch nebo zaoblení.
Překlad slova "Bevel" do jazyka českého

do češtiny je mnohoznačný, ale přesto vystihuje podstatu tohoto nástroje. Jde o "obroušení" hrany s tím, že jako v praktické situaci při broušení tělesa vzniká nový povrch.

(ze slovníku En-Cz: bevel - kosoúhlý, šikmý, faseta (tech.), pokosník (tech.), sklon (tech.), sražená hrana (tech.), úkos (tech.), zešikmit, zešikmený (příd.jm.), zešikmení, šikmý, kosý, sražený, zkosit, srazit hranu, fasetovat, kuželový, seříznout, šikmá plocha, šikmo uříznout, zkosení.


comment here: Quark66 05:17, 27 July 2013 (CEST)