From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Retopologie

Retopologie, anebo změna topologie - uspořádání prvků sítě modelu je proces modelovacího postupu, při kterém dochází k efektivnějšímu uspořádání hraničních vrcholů sítě tak, aby byl zachován původní tvar objektu.

Během modelování dochází k situaci, kdy jednotlivé části objektu nejsou z hlediska počtu a rozmístění vrcholů ideální. V některých oblastech může být síť příliš hustá, což je dáno detaily oblasti, a tím i neefektivní pro další matematické zpracování. Retopologie přeuspořádá vrcholy a hrany sítě modelu tak, aby byly z hlediska dalších modelovacích postupů ideální.

Přilepování k síti

Zapnutím funkce přilepování a nastavením jeho způsobu se mohou některé vrcholy sítě projektovány na nejbližší povrch směrem od pohledu, tedy osy-Z.

Tato funkce umoňuje modelovat volně, bez koncentrace na formu a na detailní topologii objektu.

Viz Přilepování

Modifikátor Shrinkwrap

Tento Shrinkwrap modifikátor je užitečný ve spojení s přilepováním na povrchy. Shrinkwrap je ekvivalentem pro smršťovací fólii, tedy pojem svou funkci vysvětlující. Pokud editujeme novou síť bez zapojení přilepování, modifikátor shrinkwrap bude umožňovat přilepit novou síť ku staré.