From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Různé editační nástroje

Seřadit Prvky (Elements)

Tento nástroj (k dispozici v menu Specials, Vertices, Edges a Faces) umožňuje změnit pořadí vybraných síťových prvků, a to pomoci různých metod. Všimněte si, že při volání z nabídky Specials jsou dotčené typy prvků stejné jako právě vybrané.

View Z Axis (pohled podle osy Z)
Třídí podél osy Z aktivního pohledu. Od nejzažšího, po nejbližší. (anebo opačně pomocí volby Reverse).
View X Axis (pohled podle osy X)
Třídí podél osy X aktivního pohledu. Od leva doprava (anebo opačně pomocí volby Reverse).
Cursor Distance (vzdálenost kurzoru)
Třídí od nejzažšího k nejbližšímu dle vzdálenosti od 3D kurzoru (anebo opačně pomocí volby Reverse).
Material
Pouze pro plochy! Třídí plochy od těch, které mají nejnižší materiálový index k nevyššímu. Pořadí uvnitř “materiálových grup” zůstává beze změn. Volba opačného pořadí Reverse má vliv pouze na řazení materiálů, nikoli pořadí ploch uvnitř materiálů.
Selected (vybrané)
Přemístí všechyn vybrané prvky k začátku (nbo konci v případě volby Reverse) bez efektu jejich relativních pořadí. Varování: tato volba má také vliv na indicie nevybraných prvků!
Randomize (náhodné)
Náhodně indexuje vybrané provky (bez vlivu na nevybrané). Volba seed (semínka) umožňuje zvolit jinou náhodnost – při stejném počátečním parametru seed budou výsledky také stejné!
Reverse (opačně)
Duchaprostě obrátí pořadí vybraných prvků.