From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.
Page status (reviewing guidelines)

Text reorganize, elaborate
Proposed fixes: none

Spin (roztočení)

Mód: Edit mode

Panel: Mesh Tools (Editing kontext)

Použtím nástroje Spin je možné vytvořit skupinu objektů, které budou vytvářet on a lathe (z tohoto důvodu je někdy proces popisován slovy “lathe”-tool nebo “sweep”-tool). V podstatě jde o druh cirkulárního protažení vybraných prvků s centrováním v kurzoru 3D a torace kolem osy kolmé na rovinu pohledu.…

  • Bod pohledu určí osu, kolem které bude roztáčení uskutečněno…
  • Centrem rotace je pozice kurzoru 3D.

Zde je jeho nastavení:

Steps (kroky)
Určuje kolika kopiemi dokola bude uskutečněno roztočení (“sweep”).
Dupli
Pokud je zapnuto, zůstanou po rotaci původně vybrané prvky oddělenou skupinou v síti (tj. nepřipojené k výsledku operace).
Angle (úhel)
surčuje úhel roztočení ve stupních(t.j. nastavení 180 ° pro polovinu otočky).
Center
Určuje střed roztočení. Implicitně využije pozici kurzoru.
Axis (osy)
Určuje osy roztočení. Implicitně využije osy pohledu.


Příklady

Profil sklenice.

First, create a mesh representing the profile of your object. If you are modeling a hollow object, it is a good idea to thicken the outline. (Glass profile) shows the profile for a wine glass we will model as a demonstration.

In Edit mode, with all the vertices selected, access the Editing context (F9). Set the Degr numeric field to a full 360° sweep.

We will be rotating the object around the cursor in the top view, so switch to the top view with 7 NumPad.

Glass profile, top view in Edit mode, just before spinning.

Place the cursor along the center of the profile by selecting one of the vertices along the center, and snapping the 3D cursor to that location with ⇧ ShiftS » Cursor -> Selection. (Glass profile, top view in Edit mode, just before spinning) shows the wine glass profile from top view, with the cursor correctly positioned.

Click the Spin button. If you have more than one 3D view open, the cursor will change to an arrow with a question mark and you will have to click in the window containing the top view before continuing. If you have only one 3D view open, the spin will happen immediately. (Spun profile) shows the result of a successful spin.

Úhel

Spun profile using an angle of 360
Spun profile using an angle of 120


Dupli

Result of spin operation
Result of Dupli enabledSpojit duplikáty

Zdvojené vrcholy

Operace roztočení ponechá vrcholy podél profilu. Je možné vybrat všechny vrcholy pomocí zkratky (B) zobrazené v (Seam vertex selection) a použít operaci odstranění duplicit - Remove Doubles.

Notice the selected vertex count before and after the Remove Doubles operation (Vertex count after removing doubles). If all goes well, the final vertex count (38 in this example) should match the number of the original profile noted in (Mesh data – Vertex and face numbers). If not, some vertices were missed and you will need to weld them manually. Or, worse, too many vertices will have been merged.


Merging two vertices in one
To merge (weld) two vertices together, select both of them by ⇧ ShiftRMB Template-RMB.png clicking on them. Press S to start scaling and hold down Ctrl while scaling to scale the points down to 0 units in the X, Y and Z axis. LMB Template-LMB.png to complete the scaling operation and click the Remove Doubles button in the Buttons window, Editing context (also available with W » Remove Doubles).


Alternatively, you can use W » Merge from the same Specials menu (or AltM). Then, in the new pop-up menu, choose whether the merged vertex will be at the center of the selected vertices or at the 3D cursor. The first choice is better in our case!


Přepočítání normál

All that remains now is to recalculate the normals to the outside by selecting all vertices, pressing CtrlN and validating Recalc Normals Outside in the pop-up menu.