From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Vsazení (Inset)

Mód: Edit mode

Klávesová zkratka: I

Menu: Mesh » Faces » Inset nebo CtrlF » Inset


Tento nástroj používá právě vybraných stěn a vytvoří další stěny vsazené do vybraných s nastavitelnou tloušťkou a hloubkou. Hloubku vsazení je možné určit pomocí modálního okna podržením Ctrl.


Výběr stěn pro vsazení
Výběr stěn se vsazením

Volby

Nastavení operace Inset
Boundary
Okraj. Určuje, zdali bude mít vsazení otevřené hrany, či nikoli.
Offset Even
Vyrovnaný. Měřítko posuvu určující tloušťku.
Offset Relative
Měřítko posuvu podle obklopující geometrie.
Thickness
Nastavení tloušťky vsazení.
Depth
Zvdvižení nebo snížení nového vsazení pro přidání "hloubky".
Outset
Vytvoří outset spíše nežli vsazení.
Select Outer
Přepíná, která strana vsazení bude po operaci aktivní.