From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.


Page status (reviewing guidelines)

Images potřebuje příklady
Proposed fixes: none


Duplikovat

Mode: Edit režim

Hotkey: ⇧ ShiftD

Menu: Mesh » Duplicate

Tento nástroj jednoduše duplikuje vybrané elementy bez vytvoření nějaké vazby, linky s ostatními částmi sítě (narozdíl například od funkce extrude-protažení). Duplikát je umístěn na stejném místě jako originál s tím, že zůstane vybrán pouze duplikát a kurzor je přepnut do režimu přesunu (a tím je možné okmažitě zkopírovaný element přesouvat).

V nástrojové liště Tool Shelf je nastavení pro Vektor posuvu, Proporční editaci, režim duplikace (non-functional?) a omezení os - Axis Constraints.

Duplikované prvky odpovídají stejné skupině vrcholů (vertex groups) jako jejich originály. Úplně stejně i pro materiálové popisy (material indices), ostron hran (Sharp) a příznaky Seam a další vlastnosti vrocholů/hran/stěn…