From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Nástroje duplikace sítí

Tato část zahrnuje další nástroje pro duplikaci sítí umožňující přidávat dodatečné geometrické tvary tělesům.


Vícenásobné pohledy
Pokud využíváte jeden z duplikačních nástrojů vz panelu Mesh Tools, Blender nedokáže určit, v jakém z více otevřených pohledů chcete nástroj použít. Pro tyto nástroje je důležitý určený pohled a dokud není aktivován, kurzor je opředený sadou otazníků (to je hezký překlad, že?) - pak pouze stačí kliknout do pohledu, který chcete využít.