From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.


Uhlazení (Smooth)

Mód: editační režim

Panel: Mesh Tools (Editing context, F9)

Klávesová zkratka: CtrlV » Smooth vertex

Menu: Mesh » Vertices » Smooth vertex

Tento nástroj zaoblí a vyhladí vybrané komponenty zprůměrováním úhlů mezi stěnami povrchu. Porch tělesa je po použití funkce hladší, má oblejší všechny hrany /přo představu je možné zkusit mnohonásobné uhlazování krychle. Po několika krocích se postupně z krychle "stává" oblý objekt podobný kouli).

Na použití nástroje je k dispozici volba Tool Shelf:

Number of times to smooth
počet iterací (průchodů) vyhlazení
Axes
Omezení efektu pouze na některé osy.


síť před uhlazením
po uhlazení jednou iterací)
po uhlazení deseti iteracemi


Laplaceovo uhlazení

Mód: editační režim

Klávesová zkratka: W » Laplacian Smooth

Detaily jsou uvedeny v kapitole Laplaceův uhlazovací modifikátor.

Laplaceovo uhlazení je používáno jako alternativa uhlazovacího algoritmu, která dává lepší výsledky s menšími změnami sítě jako celku. Laplaceovo uhlazení je buď tato jednorázová operace nad sítí, nebo také jako nedestruktivní modifikátor.


Poznámka
Uhlazovací modifikátor, který je omezený pouze na skupinu vrcholů (Vertex Group) je nedestruktivní alternativou uhlazovacímu nástroji "smooth tool".


Reálné uhlazení versus Stínové uhlazení
Nezaměňujte tyto dva nástroje. Stínové uhlazení je popsáno na této stránce. Obě funkce nedělají stejnou činnost! Tento nástroj upravuje samotnou síť, redukuje ostrost hran, zatímco nastavení Set Smooth/AutoSmooth je pouze nastavení řízení způsobu stínování povrchu, vytváření iluze hladkosti - ale bez modifikace samotné sítě.