From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Šum

Mód: Edit mode

Panel: Mesh tools panel (Editing context)

Poznámka
Noise (šum) je zastaralá funkce. Nedestruktivní alternativou je funkce Displace_Modifier, která je více flexibilnější cestou realizace těchto efektů. Hlavní výhodou modifikátoru je, že jeho působení je vratné a může být kdykoli zrušeno, a tak je možné precizně určovat stupeň a směr působení a¨tohoto posouvného modifikátoru.
Viztaké krajina mravence: add-on.


Funkce Šum umožňuje rozprostřídat vrcholy sítě pomocí hodnot stzup'nů šedi v případě prvního slotu textury materiálu, který je připojen ke zpracovávanému objektu.

Síť tak musí mít přiřazený materiál a texturu.

Funkce Šum pouze rozprostírá vrcholy posuvem pouze v oze ±Z.

Šum trvale modifikuje síť v souladu s testurou materiálu. Každé kliknutí přidá síť. Pro vytvoření dočasného fektu mapujte texturu na čas mimo renderování. V objektovém/editačním režimu se bude objekt jevit normálně, ale bude renderován deformovaně.

Deformace může být řízena úpravou hodnot v panelu Mapping, anebo přímo v panelu textury. (t.j. Clouds-mraky, Marble-mramor, atp.)

síť před přidáním šumu
síť po přidání šumua s použitím základní textury mraku (cloud)

Contents