From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.
in progress Inprogress50.jpg 40%
 
Page status (reviewing guidelines)

Page reviewed and in good shape

Zrcadlo

Mód: Edit mode

Klávesová zkratka: CtrlM

Menu: Mesh » Mirror » Desired Axis (požadovaná osa)

Nástroj zrcadlo zrcadlí zvolené prvky podél vybrané osy. Nástroj v editační režimu funguje podobně jako zrcadlení objektu Mirroring in Object mode. Funkce je naprosto identická jako škálování s faktorem -1, kdy vrcholy, hrany a stěny jsou zrcadleny podle pivotu a směru vybrané osy s tím, že operace Zrcadlo je rychlejší a šikovnější.

Po té, to se nástroj stane aktivním, je možné vybrat požadovanou osu pro zrcadlení zadáním x,y, nebo z.

Je možné také interaktivne zrcadlit geometrické prvky podržením MMB Template-MMB.png za současného tažení požadovaným směrem zrcadlení.

Osy symetrie (symetrály)

For each transformation orientation, you can chose one of its axis along which the mirroring will occur.

As you can see the possibilities are infinite and the freedom complete: you can position the pivot point at any location around which we want the mirroring to occur, chose one transformation orientation and then one axis on it.

Pivot point

Pivot points must be set first. Pivot points will become the center of symmetry. If the widget is turned on it will always show where the pivot point is.

On (Mirror around the Individual Centers) the pivot point default to median point of the selection of vertices in Edit mode. This is a special case of the Edit mode as explained on the pivot point page.


Mesh before mirror.
Mesh after mirrored along X axis


On (Mirror around the 3D Cursor) the pivot point is the 3D Cursor, the transformation orientation is Local, a.k.a. the Object space, and the axis of transformation is X.

Mesh before mirror.
Mesh after mirrored along X axis using the 3d cursor as a pivot point


Transformation orientation

Transformation Orientations are found on the 3D area header, next to the Widget buttons. They decide of which coordinate system will rule the mirroring.